HNX thông báo trạng thái giao dịch cổ phiếu FLC

Trần Anh - 21:14, 23/05/2023

TheLEADERCổ phiếu FLC bị đưa diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 25/5/2023 và chỉ được giao dịch vào phiên thứ sáu hàng tuần.

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu FLC trên hệ thống UPCOM.

Theo đó, cổ phiếu FLC bị đưa diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 25/5/2023 và chỉ được giao dịch vào phiên thứ sáu hàng tuần. Lý do HNX đưa ra là do FLC chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cổ phiếu bị hạn chế giao dịch, FLC phải có văn bản gửi HNX để giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục.

Song song với đó, HNX đình chỉ giao dịch cổ phiếu FLC theo quyết định số 79 ngày 24/2/2023 do tổ chức đăng ký giao dịch là công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà sở GDCK hoặc UBCKNN xét thấy cần thiết phải hủy bỏ niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư. 

Trước đó, hồi đầu tháng 5/2023, tập đoàn FLC đã xin gia hạn báo cáo tài chính kiểm toán. Khi đó đại diện tập đoàn cho biết sẽ được công bố trong vòng ba ngày sau khi hai bên thống nhất nội dung và không muộn hơn ngày 25/5.

Tập đoàn FLC vừa cho biết Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đã có dự thảo các báo cáo tài chính năm 2021 của FLC. Tuy nhiên, để đạt được sự đồng thuận giữa hai bên về ý kiến kiểm toán, UHY và Tập đoàn FLC đang cùng thực hiện các thủ tục bổ sung làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán phù hợp.

Mặc dù vậy, cuối cùng tập đoàn FLC vẫn không thể nộp báo cóa đúng hẹn. Sau khi Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bị bắt vào ngày 29/3/2022, Tập đoàn FLC liên tiếp vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin do không tìm được đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính. Vì vậy, 710 triệu cổ phiếu FLC đã bị hủy niêm yết khỏi Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).

Sau đó, cổ phiếu FLC được tiếp nhận vào thị trường UPCoM nhưng do chưa khắc phục được vi phạm về công bố thông tin nên cổ phiếu này tiếp tục bị đình chỉ giao dịch.