Hoàng Anh Gia Lai lỗ ròng 1.609 tỷ đồng

Trần Anh - 13:36, 01/02/2020

TheLEADERNăm 2019 là năm HAGL tiến hành tái cơ cấu mạnh mẽ dưới sự hỗ trợ của Thaco Group, kéo theo đó là sự chuyển đổi lớn về cơ cấu doanh thu cũng như lợi nhuận.

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) mới đây công bố kết quả kinh doanh quý 4/2019 lỗ ròng 343 tỷ đồng. HAGL cho biết, công ty lỗ là do doanh thu trong kỳ giảm 459 tỷ đồng, tương ứng 43% so với cùng kỳ năm 2018.

Biến động doanh thu đến từ doanh thu trái cây giảm 226 tỷ đồng vì HAGL không còn hợp nhất doanh thu từ nhóm Công ty Đông Dương và công ty TNHH Cao su Trung Nguyên.

Do Tập đoàn chủ trương tập trung cây ăn trái, doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa trong kỳ đã giảm 82 tỷ đồng. Công ty cũng rút khỏi mảng kinh doanh bò thịt và hạn chế lại diện tích trồng cao su, khiến doanh thu bán bò và mủ cao su giảm lần lượt 35 tỷ đồng và 67 tỷ đồng.

Mảng bán ớt và bất động sản cũng không còn ghi nhận doanh thu trong năm nay, khiến doanh thu của HAGL giảm tương ứng 60 tỷ đồng và 7 tỷ đồng.

Việc thoái vốn khỏi hàng loạt lĩnh vực kinh doanh cũng giúp giá vốn hàng bán của HAGL giảm được 251 tỷ đồng trong kỳ vừa qua. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm được 193 tỷ đồng so với cùng kỳ  năm trước. 

Mặc dù vậy, HAGL ghi nhận chi phí khác tăng mạnh 153 tỷ đồng trong quý 4, chủ yếu do công ty đã thực hiện đánh giá các tài sản không hiệu quả và điều chỉnh chi phí đầu tư vườn cây cao su vào chi phí do chuyển đổi mục đích sang trồng cây ăn trái.

Hoàng Anh Gia Lai lỗ ròng 1.609 tỷ đồng
Quá trình tái cơ cấu mạnh mẽ đưa HAGL từ tập đoàn đa ngành trở thành công ty chuyên về nông nghiệp và cây ăn trái

Lũy kế cả năm 2019, doanh thu của HAGL giảm 61,4% so với năm trước xuống còn 2.082 tỉ đồng. Doanh thu giảm một phần do không còn hợp nhất từ nhóm các công ty con đã bán cho Thadi, cùng với sự ảnh hưởng từ trận lũ lụt tại Lào vào tháng 9/2019. Công ty báo lỗ sau thuế 1.609 tỉ đồng, trong khi năm 2018 lãi 6,2 tỉ đồng.

Năm 2019 là năm HAGL tiến hành tái cơ cấu mạnh mẽ dưới sự hỗ trợ của Thaco Group, kéo theo đó là sự chuyển đổi lớn về cơ cấu doanh thu cũng như lợi nhuận. Công ty thoái vốn khỏi nhiều lĩnh vực như cây công nghiệp, bất động sản, chăn nuôi,… và tập trung hơn vào mảng nông nghiệp, cây ăn trái.

Trong năm 2019, HAGL đã chuyển nhượng một phần vốn tại HAGL Agrico và nhóm Công ty cao su gồm Cao su Đông Dương, Cao su Trung Nguyên, Cao su Đông Pênh cho Thaco, đồng thời bán đi toàn bộ mảng thủy điện.

Tổng tài sản tính tới cuối năm 2019 còn ở mức 38.599 tỉ đồng, giảm 19,8% so với thời điểm đầu năm. Khoản đầu tư vào các công ty con hiện còn 6.656 tỉ đồng, lớn nhất là HAGL Agrico với giá trị 4.503 tỉ đồng và Hưng Thắng Lợi Gia Lai giá trị 1.977 tỉ đồng.

Công ty giảm đáng kể cáck hoản vay nợ. Vay ngắn hạn giảm từ 1.817 tỉ đồng xuống còn 446,6 tỉ đồng; vay dài hạn giảm từ 8.891 tỉ đồng xuống còn 7.044 tỉ đồng.