Hoàng Anh Gia Lai xin UBCKNN 'điều kiện thử thách' để thoát án hủy niêm yết

Trần Anh - 15:14, 27/01/2022

TheLEADERHAGL vừa có văn bản kiến nghị UBCKNN cho áp dụng điều kiện thử thách và nếu kết quả bán niên và cả năm 2022 không có lãi thì hãy xem xét hủy niêm yết.

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa có công văn gửi UBCKNN về việc liên quan đến điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính của công ty.

Theo đó, ngày 25/11/2021, HAGL đã có công văn giải trình về việc điều chỉnh hồi tố số liệu BCTC của công ty, dẫn tới việc lỗ sau thuế trong 3 năm từ năm 2017 – 2019. Điều này tạo quan ngại cho các cổ đông về việc cổ phiếu HAG không thỏa mãn điều kiện niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (do thua lỗ 3 năm liên tiếp).

HAGL đã xin kiến nghị UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM xem xét tình hình hiện tại của HAGL để cổ phiếu tiếp tục niêm yết bởi hầu hết các cổ đông nắm giữ cổ phiếu HAG đều mua dựa trên tình hình kinh doanh hiện tại và triển vọng tương lai chứ không dựa vào các thông tin tài chính trong quá khứ cách 3 – 5 năm.

Đến nay, ban lãnh đạo công ty cho biết tình hình sản xuất kinh doanh và tái cấu trúc HAGL đã có nhiều cải thiện so với trước đây. Cụ thể, công ty đã thanh toán được phần lớn các khoản nợ vay và trái phiếu tồn đọng. Chi tiết thể hiện qua số dư nợ vay ngân hàng và trái phiếu. 

Công ty đồng thời cũng đã xử lý được phần lớn các khoản đầu tư không hiệu quả như thanh lý bớt các công ty con thuộc ngành nông nghiệp, các công ty con thuộc ngành thủy điện và khoáng sản, xử lý các khoản phải thu tồn đọng nhiều năm như công nợ phải thu từ công ty bất động sản An Phú. Các chỉ tiêu tài chính cũng được cải thiện. Hệ số thanh toán hiện hành đã lớn hơn 1.

HAGL cũng thanh lý các tài sản không tạo ra lợi nhuận, tập trung thu hồi nợ từ các bên liên quan và sử dụng dòng tiền thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh để trả nợ, cải thiện tình hình tài chính. Nửa đầu năm 2021, công ty báo lãi 18 tỷ đồng và ước tính cả năm 2021 đạt trên 120 tỷ đồng.

HAGL cũng dự kiến trong năm 2022, công ty tiếp tục đạt kết quả tốt với doanh thu đạt 4.820 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.120 tỷ đồng. Công ty sẽ tập trung vào hai ngành hàng chủ lực là chuối và chăn nuôi heo.

Ban lãnh đạo công ty kiến nghị UBCKNN cho áp dụng điều kiện thử thách và nếu kết quả bán niên và cả năm 2022 không có lãi thì hãy xem xét hủy niêm yết. Như vậy sẽ giúp bảo vệ lợi ích cho cổ đông và tránh được xáo trộn trên thị trường.