KSB muốn tăng gấp đôi vốn điều lệ

Hứa Phương - 16:17, 12/06/2023

TheLEADERCông ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương thông qua ba phương án phát hành để tăng vốn điều lệ lên 1.532 tỷ đồng.

Đại hội cổ đông thường niên 2023 của Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB) vừa thông qua phương án tăng gấp đôi vốn điều lệ.

KSB dự kiến chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và riêng lẻ với tổng khối lượng khoảng 58,1 triệu cổ phiếu.

Cụ thể, phương án chào bán 38,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ thực hiện 50% với giá 16.000 đồng/cổ phiếu. Đại hội cổ đông ủy quyền cho hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Nếu chào bán thành công, KSB sẽ thu về khoảng 610 tỷ đồng. Số vốn này sẽ được KSB góp 450 tỷ đồng vào Công ty TNHH Đầu tư KSB và bổ sung 160 tỷ đồng vốn lưu động.

Bên cạnh đó, KSB tiếp tục thực hiện việc phát hành 15,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021, tỷ lệ 20% và chào bán 3,5 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Nguồn vốn thu được 35 tỷ đồng từ việc phát hành cổ phiếu ESOP được bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, KSB cũng sẽ tiếp tục thực hiện phương án chào bán riêng lẻ 20 triệu cổ phiếu với giá 22.000 đồng/cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. KSB dự kiến đầu tư 440 tỷ đồng dự kiến thu về từ đợt phát hành cổ phiếu này, vào Công ty TNHH Đầu tư KSB để mở rộng khu công nghiệp KSB, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023 hoặc quý 1/2024 sau khi được Uỷ ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận, thời điểm thực hiện ủy quyền cho hội đồng quản trị quyết định.

Sau khi phát hành,vốn điều lệ của công sẽ tăng từ mức 766 tỷ đồng lên 1.532 tỷ đồng.

Năm 2023, KSB đặt chỉ tiêu doanh thu 980 tỷ đồng, lãi sau thuế là 210 tỷ đồng, bằng 114% so với kết quả thực hiện của năm 2022.