Lãnh đạo FPT, VinaCapital tham gia Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân

Minh An - 10:09, 06/10/2017

TheLEADERBan nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân sẽ tư vấn, đề xuất việc cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân gắn với mục tiêu kinh tế quốc gia.

Lãnh đạo FPT, VinaCapital tham gia Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân
Diễn đàn kinh tế tư nhân năm 2017. Ảnh: Tổ Quốc.

Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân vừa được thành lập theo quyết định ngày 3/10 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng ngày 3/10 đã ký ban hành.

Ban này, gọi tắt là Ban IV, sẽ thuộc Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính, cơ quan được thành lập năm 2013 và được kiện toàn lại đầu năm nay.

Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân do ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính làm Trưởng ban.

Ông Don Di Lâm, Tổng Giám đốc Tập đoàn VinaCapital, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghị sự toàn cầu về ASEAN, Diễn đàn Kinh tế thế giới làm Phó Trưởng ban.

Ngoài ra, các thành viên tham gia Ban IV còn bao gồm đại diện các cơ quan, tổ chức: Liên đoàn doanh nghiệp tỉnh Bình Dương, Hiệp hội tôm Bình Thuận, Hội đồng tư vấn Du lịch, Ban cố vấn Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam.

Quyết định nêu rõ, Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân chủ trì nghiên cứu và tư vấn, đề xuất việc cải cách cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân gắn với mục tiêu kinh tế quốc gia, chủ động thiết lập bộ máy giúp việc, huy động nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ được giao.