Lợi nhuận Vinamilk đạt 9.000 tỷ đồng sau 9 tháng

Lam Giang - 09:35, 03/11/2020

TheLEADERLợi nhuận sau thuế của Vinamilk lũy kế 9 tháng tăng 7,4% so với cùng kỳ và hoàn thành 84% kế hoạch năm.

Lợi nhuận Vinamilk đạt 9.000 tỷ đồng sau 9 tháng
Doanh thu thuần quý III/2020 của VNM đạt 15.563 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk (mã VNM - HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III và luỹ kế 9 tháng đầu năm 2020 với doanh thu và lợi nhuận tăng tích cực so với cùng kỳ.

Doanh thu thuần quý III/2020 của Vinamilk đạt 15.563 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kinh doanh nội địa ghi nhận doanh thu thuần tăng 8,9% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 85% trong doanh thu thuần hợp nhất nhờ doanh thu thuần nội địa công ty mẹ đạt 11.902 tỷ đồng, tăng 1,5% so với cùng kỳ 2019.

Theo giải trình từ Vinamilk, đợt bùng phát Covid-19 thứ 2 vào cuối tháng 7/2020 đã có tác động đến hoạt động bán hàng song tình hình đã được cải thiện trong tháng 9/2020. Phần lớn các ngành hàng chủ lực đều ghi nhận tăng trưởng so với cùng kỳ 2019 nhờ chiến lược tiếp thị phù hợp và ra mắt sản phẩm mới như sữa tươi Vinamilk và sữa bột trẻ em Grow Plus.

Bên cạnh đó, Vinamilk bắt đầu hợp nhất Công ty cổ phần GTNFoods (GTN) từ đầu năm nay. Mảng kinh doanh sữa của GTN – Công ty cổ phần Sữa Mộc Châu (MCM) – ghi nhận doanh thu thuần 775 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ 2019. Cũng trong thời gian này, MCM đã giới thiệu 03 sản phẩm sữa nước và sữa chua mới.

Ngoài ra, MCM chính thức đưa vào áp dụng hệ thống quản trị nguồn lực ERP kể từ đầu tháng 10/2020 góp phần nâng cao chất lượng thông tin báo cáo và hoàn thiện thực hành quản trị doanh nghiệp.

Đối với hoạt động xuất khẩu ghi nhận doanh thu thuần 1.576 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng 19,5% so với cùng kỳ 2019 và chiếm tỷ trọng 10% trong doanh thu thuần hợp nhất nhờ nhu cầu ổn định và hoạt động kinh doanh hiệu quả. Ngoài ra, doanh thu của Angkor Milk – công ty con của Vinamilk tại Campuchia – tiếp tục tăng trưởng trên 20% so với cùng kỳ 2019.

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp hợp nhất quý III/2020 ở mức 3.743 tỷ đồng, tương đương 24,1% doanh thu thuần so với mức 25,3% của cùng kỳ 2019. Tỷ lệ này giảm xuống đáng kể nhờ nỗ lực kiểm soát chi phí phù hợp để đảm bảo hiệu quả hoạt động trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý III đạt 3.138 tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận của Vinamilk đạt 9.000 tỷ đồng sau 9 tháng

Lũy kế 9 tháng năm 2020, doanh thu thuần hợp nhất đạt 45.211 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ 2019 và hoàn thành 76% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu thuần nội địa đạt 38.720 tỷ đồng, tăng trưởng 8,1% so với 2019; tính riêng MCM doanh thu thuần đạt 2.142 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ 2019 và hoàn thành 74% kế hoạch năm. Doanh thu thuần xuất khẩu của Vinamilk đạt 4.027 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ 2019; doanh thu thuần các chi nhánh nước ngoài đạt 2.465 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 9.000 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ và hoàn thành 84% kế hoạch năm. EPS đạt 3.834 đồng/cổ phiếu, tăng 6,1% so với cùng kỳ, riêng EPS quý 3 tăng 14,6% đạt 1.323 đồng/cổ phiếu.

Tính đến ngày 30/9/2020, tiền và tương đương của Vinamilk giảm 329 tỷ đồng 329 tỷ đồng, còn gần 2.336 tỷ đồng. Trong đó tiền gửi ngân hàng giảm mạnh từ 2.376 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn hơn 994 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng hơn 264 tỷ lên hơn 5.260 tỷ đồng;

Tổng tài sản tăng thêm 5.696 tỷ đồng lên 50.396 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm còn 5.361 tỷ đồng. Quỹ đầu tư phát triển tăng lên 3.081 tỷ đồng.