Luật Đất đai có thể có hiệu lực sớm từ 1/7

An Chi - 10:36, 28/03/2024

TheLEADERThủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có chỉ đạo nóng về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024, nhằm có cơ sở đề xuất Quốc hội cho phép luật có hiệu lực sớm từ 1/7 thay vì 1/1/2025.

Luật Đất đai có thể có hiệu lực sớm từ 1/7
Luật Đất đai có thể có hiệu lực sớm nửa năm so với thời điểm đã được Quốc hội thông qua. Ảnh: Hoàng Anh.

Theo đó, để có cơ sở đề xuất Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7, sớm đưa Luật vào cuộc sống, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ trưởng Tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ các nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Trong đó có nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai; nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Tài nguyên và môi trường sớm trình nghị định quy định về giá đất; nghị định quy định về lấn biển; nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Bên cạnh đó,  bộ sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng và ban hành theo thẩm quyền thông tư quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai; kỹ thuật bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất; thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Cơ quan này cũng được giao ban hành thông tư quy định về hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; thông tư quy định về nội dung, cấu trúc và kiểu thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Với Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thủ tướng chỉ đạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ nghị định quy định về quỹ phát triển đất; nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Bộ Tài chính chủ trì xây dựng và ban hành theo thẩm quyền thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì trình Chính phủ nghị định quy định chi tiết về đất trồng lúa.

Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội chủ trì trình Thủ tướng Chính phủ quyết định về cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng và ban hành theo thẩm quyền thông tư quy định về việc lập, quản lý hồ sơ địa giới đơn vị hành chính và hướng dẫn việc giải quyết trường hợp chưa thống nhất về địa giới đơn vị hành chính.

Chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật Đất đai.

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung và khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ rên, đảm bảo đúng thời gian trình theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trước ngày 31/3/2024, Bộ Tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan, trình Chính phủ về dự thảo tờ trình của Chính phủ (kèm theo dự thảo Nghị quyết của Quốc hội) trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai  có hiệu lực từ ngày 1/7/2024.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo các bộ trưởng, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh tập trung thực hiện kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, nếu Chính phủ kịp thời xây dựng, ban hành các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai để trình Quốc hội và được Quốc hội chấp thuận, Luật Đất đai sẽ có hiệu lực từ 1/7, sớm nửa năm so với thời điểm đã được Quốc hội thông qua.

Trước đó, Luật Đất đai 2024 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, ngày 18/1. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025, riêng Điều 190 và Điều 248 của luật có hiệu lực thi hành từ 1/4/2024.