Mục tiêu doanh thu tỷ đô của Masan Consumer

Trần Anh - 13:38, 19/04/2019

TheLEADERCông ty dự kiến doanh thu từ 20.400 - 22.300 tỷ đồng trong năm 2019, đạt tăng trưởng 20%- 30% nhờ chiến lược gia tăng giá trị của các ngành hàng chính và cơ hội của các ngành hàng trụ cột mới.

Năm 2018 được xem là năm đầu sau quá trình tái cấu trúc của Masan Consumer khi cuối năm 2017 công ty chuyển mô hình kinh doanh từ "bán hàng hóa" sang "xây dựng thương hiệu", tập trung nguồn lực vào tăng trưởng bền vững.

Chiến lược giảm bớt hàng tồn kho tại nhà phân phối để nâng cao hiệu quả hệ thống phân phối trên thị trường và giảm sự phụ thuộc vào các hoạt động khuyến mãi, giải phóng nguồn lực để đầu tư vào các hoạt động xây dựng thương hiệu.

Doanh thu thuần của Masan Consumer tăng 28% so với năm 2017 đạt 17.006 tỷ đồng. Doanh thu từ gia vị, mì ăn liền đã tăng trưởng trở lại, lần lượt tăng 35% và 29% so với 2017. Ngành nước tăng lực tăng trưởng 36% so với 2017. Biên lợi nhuận trước thuế tăng 3%, từ 19,8% trong năm 2017 lên 22,8% trong năm 2018.

Các thị trường xuất khẩu chính của Masan Consumer cũng ghi nhận bước tăng trưởng vượt trội. Masan Consumer đã thiết lập hệ thống các nhà phân phối chủ chốt ở thị trường Bắc Mỹ gồm Hoa Kỳ và Canada, đẩy mạnh xuất khẩu hai ngành hàng chính là gia vị và cà phê với hai nhãn hàng chủ lực là nước mắm Chin-Su và Vinacafé. 

Riêng tại Trung Quốc, công ty đầu tư và khai thác thị trường cà phê hòa tan với hai thương hiệu chủ lục là Vinacafé và Wake-Up Café.

Đề cập đến triển vọng trong năm 2019, Masan Consumer đánh giá nền kinh tế của Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng nhờ gia tăng tiêu dùng do thu nhập khả dụng ngày càng cao, tầng lớp trung lưu đông hơn, tốc độ đô thị hóa cao và hệ thống ngân hàng có chất lượng tài sản tốt hơn.

Công ty dự kiến đạt tăng trưởng trong khoảng 20%- 30% nhờ chiến lược gia tăng giá trị của các ngành hàng chính và sự gia tăng đáng kể cơ hội của các ngành hàng trụ cột mới.

Masan Consumer cho biết sẽ tiếp tục thay đổi toàn diện mô hình kinh doanh và cách thức hoạt động, với nhiệm vụ tăng trưởng doanh số và xây dựng các mối quan hệ “win-win” với các nhà cung cấp và phân phối. 

Công ty sẽ tập trung vào việc cao cấp hóa ngành hàng chủ lực như gia vị và thực phẩm tiện lơi đồng thời nhắm tới tăng trưởng liên tục mảng kinh doanh thức uống thông qua nhóm sản phẩm nước uống tăng lực. Công ty cũng cho biết rất kỳ vọng với triển vọng phát triển mảng kinh doanh sản phẩm thịt chế biến sau khi liên doanh với đối tác Jinju Ham Hàn Quốc.

Masan Consumer đặt mục tiêu đạt 20.400 đến 22.300 tỷ đồng doanh thu thuần trong năm 2019, tương ứng mức tăng trưởng 20% đến 31% so với doanh thu thực hiện năm 2018.

Đồng thời, Công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế ước đạt từ 4.050 tỷ đồng đến 4.200 tỷ đồng, tương ứng mức tăng từ 20% đến 25% so với năm 2018.