Nhiều dự án vướng mắc kéo dài tại Quảng Ngãi

Thái Bình - 07:30, 28/10/2020

TheLEADERMột số dự án liên quan tới lĩnh vực du lịch dịch vụ tại tỉnh Quảng Ngãi đang gặp nhiều khó khăn trong triển khai do vấn đề quy hoạch, chồng lấn phạm vi ranh giới bảo vệ bờ biển.

Nhiều dự án vướng mắc kéo dài tại Quảng Ngãi
Nằm một phần/hoàn toàn trong hành lang bảo vệ bờ biển là lý do căn bản khiến nhiều dự án chưa thể triển khai tại huyện Lý Sơn

Có thể kể tới một số dự án tiêu biểu như: Tổ hợp du lịch văn hóa di sản Lý Sơn, khu dịch vụ thương mại Châu Thịnh, tổ hợp dịch vụ thương mại và du lịch Biển Xanh Lý Sơn, khu khách sạn và dịch vụ thương mại An Hải.

Những vướng mắc chủ yếu của các trường hợp này đều liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng như chồng lấn với phạm vi ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển. 

Điển hình là trường hợp dự án tổ hợp du lịch văn hóa di sản Lý Sơn của Công ty CP Đầu tư phát triển Anh Thu.

Theo đề nghị thẩm định của Công ty Anh Thu, vị trí khu đất dự án (xã An Hải, huyện Lý Sơn) có diện tích khoảng 3,12ha. Tuy nhiên, đối chiếu quy hoạch, một phần đất hạ tầng kỹ thuật của dự án đã được yêu cầu đưa ra khỏi ranh giới dự án hoặc cập nhật vào dự án theo đúng quy hoạch được duyệt.

Đồng thời, các khu chức năng dự kiến trong dự án chưa có sự kết nối đồng bộ. Mặt khác, tại khu vực này, tỉnh đã cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát lập một dự án khác vào năm 2018. Do đó, vấn đề đảm bảo không chồng lấn giữa các dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh được xem là một vướng mắc đáng kể.

Tương tự, việc có nhiều nhà đầu tư tham gia đề xuất dự án tại cùng vị trí cũng được ghi nhận tại dự án khu khách sạn và dịch vụ thương mại An Hải (Công ty CP Đầu tư quốc tế Bình Nguyên đề xuất). Việc này khiến các sở ngành địa phương phải cân nhắc, lựa chọn nhà đầu tư tối ưu nhất.

Đối với dự án tổ hợp thương mại dịch vụ và du lịch Biển Xanh Lý Sơn (tại huyện Lý Sơn) của Công ty TNHH Đầu tư tổng hợp Phương Đạt, Sở Xây dựng đề nghị Sở Tài nguyên và môi trường, UBND huyện Lý Sơn rà soát, xác định cụ thể phạm vi ranh giới khu vực hành lang bảo vệ bờ biển; làm rõ các hoạt động bị nghiêm cấm, hạn chế trong phạm vi hành lang bờ biển tại vị trí đầu tư dự án theo đúng quy định.

Đặc biệt, trong quá trình triển khai, nếu cần điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng, UBND huyện phải báo cáo rõ lý do, lập hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, cho phép.

Dự án tổ hợp thương mại dịch vụ và du lịch Biển Xanh Lý Sơn được cấp quyết định chủ trương đầu tư hồi tháng 3/2020. Tuy nhiên, trong phạm vi ranh giới dự án, có hơn 3.500m2 đất nông nghiệp chưa phù hợp với quy hoạch huyện Lý Sơn. Sau khi tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về dự án, huyện Lý Sơn đề nghị xin điều chỉnh cục bộ quy hoạch phần diện tích nêu trên sang đất du lịch.

Tuy nhiên, cơ quan tài nguyên môi trường xác định, vị trí dự kiến xin điều chỉnh quy hoạch nêu trên nằm hoàn toàn trong hành lang bảo vệ bờ biển Lý Sơn. Do đó, chủ đầu tư phải tuân thủ quy định của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và pháp lý liên quan. Cụ thể, hoạt động xây dựng mới công trình tại khu vực này bị nghiêm cấm theo quy định.