Nợ xấu ABBank tăng nhanh

Trần Anh - 09:15, 21/01/2020

TheLEADERBáo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 của ABBank cho thấy chất lượng tài sản của ngân hàng suy giảm và tỷ lệ nợ xấu tăng nhanh.

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2019. Theo đó, tính tới cuối năm 2019, tổng tài sản của ABBank đạt 102.620 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 56.802 tỷ đồng, tăng 8%.

Thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 2.478 tỷ đồng trong năm 2019, tăng 20%, đáng chú ý là khoản lãi 580 tỷ đồng từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư, tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận từ hoạt động khác đạt 188 tỷ đồng, đột biến so với mức âm gần 50 tỷ đồng của năm 2018.

Mảng dịch vụ ghi nhận lợi nhuận 193 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ. Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hồi chỉ tương đương năm trước, đạt 195,8 tỷ đồng.

Chính khoản lãi từ hoạt động khác giúp ABBank ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng 28% so với năm 2018, đạt1.014 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chất lượng tài sản của ABBank cũng đáng báo động khi chi phí dự phòng rủi ro của ngân hàng tăng vọt gần 49%, đạt 498 tỷ đồng trong năm 2019.

Chi phí dự phòng rủi ro tăng cao đến từ việc nợ xấu của ABBank đã tăng rất nhanh trong năm qua. Tính đến cuối năm 2019, nợ xấu của ABBank là 1.311 tỷ đồng tăng 33% so với thời điểm đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng cũng tăng từ 1,89% lên 2,3% tổng dư nợ. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn ở mức cao khi chiếm gần một nửa tổng nợ xấu.

Kết quả này khiến ABBank trở thành một trong những ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao trong hệ thống ngân hàng. Còn xét riêng về tốc độ tăng nợ xấu, ABBank là ngân hàng tăng nợ xấu nhanh trong bối cảnh hầu hết các ngân hàng đều giảm hoặc duy trì ổn định tỷ lệ nợ xấu.