Novaland lên tiếng về lô trái phiếu bị cho là vi phạm nghĩa vụ tài sản đảm bảo

Trần Anh - 15:01, 20/12/2022

TheLEADERNovaland cho biết, Công ty Chứng khoán Dầu khí (PSI) với tư cách là Đại diện người sở hữu trái phiếu và Tổ chức nhận tài sản bảo đảm đối với Trái phiếu NVLH2123014 đã đưa ra các công bố chưa phù hợp với các quy định tại các văn kiện trái phiếu có liên quan.

Tập đoàn Novaland vừa có thông báo đến nhà đầu tư, các trái chủ và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến lô trái phiếu doanh nghiệp mã số NVLH2123014 do Novaland phát hành.

Theo đó, Novaland cho biết, việc Công ty Chứng khoán Dầu khí (PSI) với tư cách là Đại diện người sở hữu trái phiếu và Tổ chức nhận tài sản bảo đảm đối với trái phiếu NVLH2123014 đã đưa ra các công bố chưa phù hợp với các quy định tại các văn kiện trái phiếu có liên quan.

Tập đoàn đang trong quá trình làm việc với PSI để yêu cầu gỡ bỏ thông báo này và tích cực làm việc để đưa ra các phương án phù hợp, đảm bảo quyền lợi của các trái chủ.

Trước đó, ngày 19/12, PSI đã thông báo sự kiện vi phạm nghĩa vụ của lô trái phiếu NVLH2123014 do Novaland không bổ sung tài sản bảo đảm và không thực hiện theo Nghị quyết người sở hữu trái phiếu NVLH2123014 số 244/NQ-ĐDNSHTP phát hành ngày 9/12/2022.

Được biết, lô trái phiếu trên của Novaland có quy mô 1.000 tỷ đồng được phát hành vào tháng 1/2022. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 18 tháng, đáo hạn vào ngày 18/5/2023.

Thời gian gần đâu, sau những tin đồn liên quan đến tình hình tài chính, Novaland đang có động thái tích cực mua lại trước hạn các lô trái phiếu doanh nghiệp.

Gần đây nhất, doanh nghiệp dự kiến tiến hành mua lại 86,14 tỷ đồng trong số 344,56 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của lô NVLH2123013 vào ngày 20/12, dựa theo thỏa thuận với người sở hữu. Tổ chức tham gia đợt mua lại lần này là Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam.

Lô trái phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành vào ngày 28/9/2021 và dự kiến đáo hạn vào ngày 28/03/2023 tới đây, với tổng giá trị theo mệnh giá là 430,7 tỷ đồng. Trước đó vào ngày 28/9, Novaland cũng đã tiến hành mua lại 86,14 tỷ đồng, qua đó hạ khối lượng còn lại xuống 344,56 tỷ đồng.

Trước đó ngày 8/12, Novaland cũng công bố mua lại tối đa 300 tỷ đồng trái phiếu trước hạn. Hay vào ngày 2/12, Novaland thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu NVLH2122015 với tổng mệnh giá 1.000 tỷ đồng. 

Các công ty con của Novaland cũng có nhiều lần mua lại trái phiếu trước hạn. Vào ngày 8/12 vừa qua Công ty Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thuận Phát đã mua lại toàn bộ 350 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của lô THUANPHAT1922001. Hay Công ty TNHH Thành phố Aqua đã hoàn tất mua lại trước hạn toàn bộ 2 lô trái phiếu TPACH2122004 và TPACH2123003 với tổng mệnh giá phát hành 1.000 tỷ đồng vào ngày 2/12. Cả 2 lô trái phiếu này đều được phát hành vào ngày 29/12/2021 và và dự kiến đáo hạn lần lượt vào 29/12/2022 và 29/12/2023.