Ông Võ Văn Thưởng được bầu làm Chủ tịch nước

Nhật Hạ - 11:37, 02/03/2023

TheLEADERQuốc hội sáng nay đã thông qua Nghị quyết bầu ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Võ Văn Thưởng được bầu làm Chủ tịch nước
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu nhậm chức sáng 2/3. Ảnh: Trang tin Quốc hội

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sinh năm 1970, quê quán tại xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long; trình độ lý luận chính trị cao cấp; Thạc sĩ Triết học.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Khóa XII; Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIV.

Từ 1/2007, ông là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Từ tháng 8/2011 – 4/2014 được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư tỉnh Quảng Ngãi.

Từ tháng 4/2014 - 10/2015, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Phó bí thư thường trực thành ủy TP.HCM.

Từ tháng 10/2015 - 2/2016: tái cử giữ chức vụ Phó bí thư thường trực thành ủy TP.HCM; được Bộ Chính trị phân công điều hành công tác thành ủy TP.HCM.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông Võ Văn Thưởng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị.

Tháng 2/2016, ông Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; đồng thời được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII.