Ông Võ Văn Thưởng giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIII

Nhật Hạ - 17:25, 07/02/2021

TheLEADERTổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ngày 6/2 đã trao quyết định phân công ông Võ Văn Thưởng giữ chức Thường trực Ban Bí thư.

Ông Võ Văn Thưởng giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIII
Bộ Chính trị phân công ông Võ Văn Thưởng giữ chức Thường trực Ban Bí thư. Ảnh: Trí Dũng

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ngày 31/1, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.

Ông Võ Văn Thưởng giữ chức Thường trực Ban Bí thư thay ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII.

Phát biểu tại lễ công bố quyết định, ông Võ Văn Thưởng trân trọng cảm ơn Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, cảm ơn Bộ Chính trị đã tin tưởng phân công nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng vào thời điểm khởi đầu một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

“Đây thực sự là vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm rất nặng nề trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang kỳ vọng vào những bước phát triển vững chắc của Đảng và đất nước sau Đại hội XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp”, theo ông Thưởng.

Ông hứa luôn nỗ lực cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, kỷ luật, kỷ cương và thanh danh của Đảng; góp phần tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII và các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ông Võ Văn Thưởng sinh ngày 13/12/1970, là thạc sĩ Triết học, quê ở Vĩnh Long; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XII, XIV.

Ông từng là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (từ tháng 1/2007); từ tháng 8/2011-4/2014: được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi;

Từ tháng 4/2014 - 10/2015, ông Thưởng được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM;

Từ tháng 10/2015 - 2/2016, ông tái cử giữ chức vụ Phó bí thư Thường trực TP.HCM; được Bộ Chính trị phân công điều hành công tác Thành ủy TP.HCM.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương khóa XII (tháng 1/2016), ông Võ Văn Thưởng được bầu vào Bộ Chính trị và là người trẻ nhất trong Bộ Chính trị. Sau đó, ông được phân công làm Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.