Petrovietnam phải thoái vốn tại PVcomBank

Dũng Phạm - 09:29, 29/10/2023

TheLEADERHiện Petrovietnam là cổ đông lớn PVcomBank, sở hữu 52% vốn điều lệ và phải giảm về 15% vào cuối năm 2025.

Chính phủ vừa phê duyệt đề án cơ cấu lại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) giai đoạn đến hết năm 2025. 

Theo đó, Petrovietnam vẫn là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và các thành viên phải thoái toàn bộ vốn tại các lĩnh vực, doanh nghiệp không thuộc ngành kinh doanh chính và tái cơ cấu để trở thành tập đoàn công nghiệp năng lượng hàng đầu khu vực.

Petrovietnam được yêu cầu khẩn trương xây dựng đề án riêng về cơ cấu lại phần vốn góp của tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) gồm kế hoạch, lộ trình thoái vốn, bảo đảm tỉ lệ sở hữu của Petrovietnam tại ngân hàng này xuống mức 15% vốn điều lệ đến hết năm 2025.

Chính phủ cũng giao Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo, hướng dẫn PVcomBank xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2030, đồng thời giám sát việc ngân hàng này triển khai phương án cơ cấu lại phần vốn góp/thoái vốn góp theo quy định phù hợp với đề án cơ cấu lại hệ thống ngân hàng.

PVcomBank được thành lập năm 2013 trên cơ sở hợp nhất giữa Tổng công ty Tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam và Ngân hàng TMCP Phương Tây.

Ngân hàng hiện có vốn điều lệ 9.000 tỉ đồng, tổng tài sản 200.000 tỉ đồng, với mạng lưới hàng trăm phòng giao dịch trên toàn quốc. Hai cổ đông lớn là Petrovietnam sở hữu 52% và Morgan Stanley International Holdings Inc gần 7%, còn lại là do các tổ chức, cá nhân khác nắm giữ.

Ngoài PVCombank, Chính phủ cũng yêu cầu Petrovietnam tiếp tục thực hiện cơ cấu lại phần vốn góp tại một số đơn vị kinh doanh lớn khác khi có điều kiện, thời cơ thuận lợi như Công ty Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam, Tổng công ty Dầu Việt Nam, Lọc hóa dầu Nghi Sơn và phần Dự án Lô B – Ô Môn theo quy định.

Đặc biệt, Petrovietnam được yêu cầu chủ động quản trị dòng vốn để đưa ra các dự báo, biện pháp ứng phó kịp thời. Trong đó, có khoản tiền Petrovietnam phát sinh theo nghĩa vụ bảo lãnh tương ứng phần vốn góp của tập đoàn tại Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, không được làm phát sinh thêm nghĩa vụ của Chính phủ.

Thêm nữa, Petrovietnam phải quản lý chặt các khoản phải thu, đưa ra giải pháp thu hồi công nợ đến hạn và xử lý các khoản nợ, gồm công nợ cung cấp dịch vụ cho Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn.

Liên quan đến việc chuyển niêm yết cổ phiếu BSR của Lọc hoá dầu Bình Sơn từ sàn UPCom sang sàn HOSE, hiện đang còn vướng mắc duy nhất tiêu chí "không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 1 năm”.

Tuy nhiên, Công ty Nhiên liệu Sinh học Miền Trung – công ty con của BSR đang có khoản nợ quá hạn gần 1.100 tỷ đồng với một số ngân hàng, và vẫn đang chờ Tòa án nhân dân Quảng Ngãi xử lý. Điều này khiến việc chuyển sàn của BSR chưa diễn ra theo kế hoạch.