Phát lệnh chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc WannaCry

Minh Anh - 00:00, 19/07/2017

TheLEADERVNCERT vừa phát lệnh điều phối, yêu cầu các đơn vị trên toàn quốc theo dõi, chặn kết nối đến các máy chủ điều khiển mã độc WannaCry.

Phát lệnh chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc WannaCry
Ảnh minh hoạ

Để phòng ngừa, ngăn chặn việc tấn công của mã độc Ransomware WannaCry (hoặc được biết với các tên khác như: WannaCrypt, WanaCrypt0r 2.0, …) vào Việt Nam, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đã gửi công văn số 144/VNCERT-ĐPƯC do Phó giám đốc VNCERT Nguyễn Khắc Lịch ký cảnh báo tới các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin, an toàn thông tin thuộc các khối Trung ương, Bộ, ban, ngành, Sở Thông tin truyền thông, và các thành viên mạng lưới cũng như những đơn vị trọng yếu khác.

Theo VNCERT, đây là mã độc rất nguy hiểm, có thể đánh cắp thông tin và mã hóa toàn bộ máy chủ hệ thống đồng thời với các lỗ hổng đã công bố, tin tặc khai thác và tấn công sẽ gây lên nhiều hậu quả nghiêm trọng khác. 

Do đó, VNCERT yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện theo dõi, ngăn chặn kết nối đến các máy chủ điều khiển mã độc WannaCry và cập nhật vào các hệ thống bảo vệ như IDS/IPS, Firewall…  các thông tin nhận dạng như sau:

Trong trường hợp phát hiện ra mã độc, VNCERT yêu cầu các đơn vị cần nhanh chóng cô lập vùng/máy đã phát hiện. 

Ngoài ra, các tổ chức cần kiểm tra và thực hiện gấp các bước đã được hướng dẫn trước đây tại văn bản số 80/VNCERT-ĐPƯC, ngày 09/3/2016 và văn bản 123/VNCERT-ĐPƯC, ngày 24/4/2017, tải tại địa chỉ: 

VNCERT-1 

VNCERT-2

để phòng tránh các cuộc tấn công qui mô lớn và nguy hiểm khác.

Sau khi thực hiện, VNCERT cũng yêu cầu các đơn vị báo cáo tình hình về Đầu mối điều phối ứng cứu sự cố quốc gia (Trung tâm VNCERT) theo địa chỉ email: ir@vncert.gov.vn.