Analytic
Hotline: 08887 08817

Kinh tế tuần hoàn trong Luật Bảo vệ môi trường 2020

Nghị định hướng dẫn thực thi Luật Bảo vệ môi trường 2020 đang được lấy ý kiến rộng rãi các bên liên quan, với nhiều nội dung hướng tới thúc đẩy ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.

Thu hút đầu tư chuỗi giá trị nhựa tuần hoàn

Các tổ chức tài chính và quỹ đầu tư đang gặp nhiều rào cản trong việc rót vốn vào lĩnh vực tái chế nhựa.

PRO Việt Nam mở rộng hợp tác, triển khai thí điểm tại miền Bắc

Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) ở rộng triển khai mô hình thí điểm tại thủ đô Hà Nội, liên kết chặt chẽ với các đối tác thuộc VUREIA.

Ô nhiễm nước từ nạn xả thải

Nạn xả rác là một trong những nguyên nhân khiến nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng tại các đô thị và cộng đồng dân cư.

Hạn chế rác thải những ngày tết

Những ngày cuối năm, lượng rác thải tăng cao đột biến do hoạt động dọn dẹp vệ sinh, trang trí nhà cửa của người dân.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chống rác thải nhựa

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Quyết định số 175/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025".

Công cụ đặt cọc hoàn trả trong quản lý chất thải

Công cụ đặt cọc - hoàn trả có thể giúp thúc đẩy thu gom và quản lý chất thải rắn, tuy nhiên cần được nghiên cứu kỹ lưỡng để đảm bảo hiệu quả.

Sáng kiến mạng lưới kinh tế tuần hoàn

Mạng lưới kinh tế tuần hoàn được kỳ vọng trở thành trung tâm chia sẻ những thông tin, kinh nghiệm, quy trình, công nghệ hữu ích giúp các bên liên quan thúc đẩy ứng dụng kinh tế tuần hoàn.

Giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn

Nhằm giải quyết những bất cập về ô nhiễm môi trường, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 41/CT-TTg về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn.

Thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc cho rác thải

Hệ thống truy xuất nguồn gốc rác thải sẽ là cơ sở để thực thi công cụ chính sách Mở rộng trách nhiệm của nhà sản xuất, đáp ứng cách tiếp cận mới “người gây ô nhiễm phải trả tiền”.