Quảng Nam yêu cầu Thaco dừng hỗ trợ lập quy hoạch cảng biển

Nguyễn Cảnh - 14:39, 31/01/2023

TheLEADERSau hơn một năm chấp thuận, tỉnh Quảng Nam đã dừng việc hỗ trợ, lập đề xuất quy hoạch của Thaco liên quan tới vùng đất, vùng nước cảng biển trên địa bàn.

UBND tỉnh Quảng Nam đã đề nghị Công ty CP Tập đoàn Trường Hải dừng hỗ trợ nghiên cứu, khảo sát, lập đề xuất quy hoạch cảng biển trên địa bàn.

Lý do tỉnh nêu ra là qua rà soát, đối chiếu các quy định pháp luật; thực hiện ý kiến của Thủ tướng tại Công văn 4658/VPCP-CN (tháng 12/2022) của Văn phòng Chính phủ về tình hình liên quan an ninh trong lĩnh vực tài trợ lập quy hoạch đô thị trên địa bàn cả nước giai đoạn 2017 - 2022, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất đề nghị Công ty CP Tập đoàn Trường Hải dừng hỗ trợ nghiên cứu, khảo sát, lập đề xuất quy hoạch chi tiết vùng đất, vùng nước cảng biển Quảng Nam.

Đồng thời, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết sẽ đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam khẩn trương hoàn chỉnh, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các quy hoạch kỹ thuật, chuyên ngành thuộc nhiệm vụ tổ chức lập của Bộ Giao thông vận tải; trong đó có Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước vùng đất, vùng nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trước đó, sau khi Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt vào tháng 9/2021, UBND tỉnh ra văn bản (tháng 12/2021) thống nhất chủ trương cho Công ty CP Tập đoàn Trường Hải hỗ trợ nghiên cứu, khảo sát, lập đề xuất Quy hoạch chi tiết vùng đất, vùng nước cảng biển Quảng Nam.

Theo Quy hoạch tổng thể, cảng biển Quảng Nam được quy hoạch bổ sung thêm 2 khu bến Tam Hòa và Tam Giang, đồng thời chức năng và cỡ tàu cũng được điều chỉnh so với Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Trung Trung Bộ (nhóm 3) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, dẫn tới sự cần thiết triển khai quy hoạch chi tiết để cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam.

Tại địa bàn Quảng Nam, Thaco còn ghi dấu ấn với 2 đại dự án có tổng quy mô khoảng 560ha (Khu công nghiệp chuyên nông – lâm nghiệp Thaco Chu Lai, khu công nghiệp cơ khí ô tô Thaco Chu Lai mở rộng), trị giá gần 3.600 tỷ đồng. 

Đáng chú ý, một nguồn tài chính lớn của Thaco được gia tăng, hình thành từ việc thế chấp các khu đất (dự án) đối ứng (bao gồm cả tài sản hình thành trong tương lai trên đất).