Quỹ ngoại đưa người vào HĐQT của Coteccons

Trần Anh - 14:55, 22/06/2020

TheLEADERÔng Bolat Duisenov – Tổng Giám đốc Kusto Việt Nam và ông Herwig Guido H. Van Hove – Giám đốc điều hành The8th Pte Ltd được bầu vào HĐQT của Coteccons thay cho 2 thành viên người Việt Nam.

Coteccons vừa công bố thông tin về việc chấp thuận đơn xin từ chức thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 của ông Nguyễn Sỹ Công và ông Trần Quyết Thắng.

Ông Nguyễn Sỹ Công hiện đang giữ vai trò là Tổng giám đốc của Coteccons, cùng với chủ tịch Nguyễn Bá Dương bị các cổ đông nước ngoài yêu cầu rời khỏi các chức vụ tại Coteccons.

Hai cá nhân được bổ nhiệm thay thế là ông Bolat Duisenov – Tổng Giám đốc Kusto Việt Nam và ông Herwig Guido H. Van Hove – Giám đốc điều hành The8th Pte Ltd.

Những nội dung liên quan đến việc thay đổi các thành viên HĐQT kể trên sẽ được bổ sung vào nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Coteccons dự kiến diễn ra ngày 30/6 sắp tới.

Quỹ ngoại đưa người vào HĐQT của Coteccons
Ông Bolat Duisenov – Tổng Giám đốc Kusto Việt Nam

Trước đó, Coteccons đã có Nghị quyết Đại hội cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên trực tuyến. Kết quả, 14 cổ đông đại diện 51,07% tỷ lệ cổ phiếu có quyền biểu quyết không tán thành việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phép Coteccons tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến.

Nhóm cổ đông tán thành việc tổ chức Đại hội trực tuyến chỉ chiếm 29,4% số phiếu bầu. Do đó, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên dự kiến vào ngày 30/6 sắp tới sẽ được tiến hành theo hình thức trực tiếp như thường lệ.

Kết quả bỏ phiếu trên như một đợt thăm dò thu nhỏ trước thềm Đại hội cổ đông Coteccons giữa 2 nhóm: lãnh đạo Coteccons và nhóm Kusto. Các cón số trên cho thấy “nhóm Kusto” đang chiếm áp đảo tỷ lệ biểu quyết và được dự báo là nhóm sẽ quyết định các nội dung và kết quả tại Đại hội sắp tới.

Trước khi việc lấy ý kiến bằng văn bản diễn ra, các cổ đông có cùng quan điểm trong "nhóm Kusto” đã lần lượt hiện diện với số cổ phần có quyền biểu quyết tại Coteccons lên tới xấp xỉ 49%.

Trước đó ngày 1/6, Kusto đã gửi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam yêu cầu cung cấp danh sách cổ đông của Coteccons tại ngày 22/6 để tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường. Kusto cũng công bố các thông tin liên quan tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Một trong số các cổ đông cùng quan điểm trong “nhóm Kusto” cho biết nếu Coteccons không tổ chức được Đại hội cổ đông bất thường, các cổ đông này có thể bỏ luôn Đại hội cổ đông thường niên, và khi đó Coteccons sẽ không đạt được số cổ đông cần thiết theo quy định để tổ chức Đại hội cổ đông.

Năm 2020, Coteccons đặt doanh thu kế hoạch 16.000 tỷ, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 600 tỷ đồng, lần lượt giảm 33% và 16% so với thực hiện năm trước.