Sacombank đạt hơn 4.700 tỷ đồng lợi nhuận trong 6 tháng

Dũng Phạm - 15:56, 20/07/2023

TheLEADERNgân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa công bố lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 4.755 tỷ đồng, tăng 63,5% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của Sacombank đạt hơn 622.000 tỷ đồng, tăng hơn 5% so đầu năm, trong đó tài sản có sinh lời tăng 7,5%. Tổng huy động đạt hơn 549.000 tỷ đồng, tăng gần 6%; trong đó, huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng hơn 10%. 

Ngân hàng cũng chủ động triển khai các gói cho vay ưu đãi với quy mô hơn 25.000 tỷ đồng nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, nhờ đó dư nợ tín dụng đạt hơn 460.000 tỷ đồng, tăng gần 5%.

Về kết quả kinh doanh, tổng thu nhập thuần của Sacombank đạt hơn 13.500 tỷ đồng, tăng hơn 20% so cùng kỳ năm trước với mức chi phí hoạt động được kiểm soát dưới tiến độ theo kế hoạch. Nhờ vậy, tỷ lệ CIR đạt 47,8%, giảm 0,6% so cùng kỳ năm trước. 

Lợi nhuận trước trích lập dự phòng theo Đề án tái cơ cấu của ngân hàng đạt gần 6.300 tỷ. Kết quả kinh doanh này cũng tạo điều kiện Sacombank trích lập ròng hơn 1.500 tỷ dự phòng trái phiếu VAMC. Các chỉ số sinh lời tiếp tục được cải thiện tích cực, ROA và ROE lần lượt đạt 1,26% và 19,03%, tăng 0,35% và 5,2% so với năm trước.

Ngoài ra, mảng công tác thu hồi, xử lý nợ xấu tiếp tục được đẩy mạnh với số thu gần 2.700 tỷ đồng nợ gốc và lãi tồn đọng, nâng tổng mức thu hồi xử lý lũy kế từ khi triển khai Đề án tái cơ cấu ngân hàng lên gần 90.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng được kiểm soát dưới 2% và các tỷ lệ an toàn hoạt động luôn được kiểm soát chặt chẽ dưới mục tiêu điều hành.

Bám sát định hướng chiến lược chuyển đổi số đã đề ra, Sacombank đã tiếp tục triển khai các dự án số hóa toàn diện, thiết lập nền tảng tự động hóa kinh doanh số, nâng cấp hạ tầng trung tâm dữ liệu, mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán thẻ và thanh toán không tiền mặt, ra mắt website mới và các sản phẩm dịch vụ đa năng, đa tiện ích.

Nhờ đó, chỉ trong 6 tháng đầu năm, Sacombank tăng gần 371.000 khách hàng, trong đó lượng khách hàng thường xuyên giao dịch đạt hơn 8,5 triệu khách hàng.

Trong giai đoạn sắp tới, Sacombank sẽ tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu, quyết liệt triển khai các giải pháp để xử lý nợ xấu và tài sản tồn đọng; hoàn thiện dự án Ngân hàng hợp kênh (Omnichanel), tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công cụ lưu trữ, tiếp nhận và xử lý quy trình tự động; triển khai Basel III và nâng cao năng lực hệ thống quản trị rủi ro; nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng cho khách hàng; nâng cao năng suất lao động và tập trung mọi nguồn lực nhằm tạo bước đột phá trong kinh doanh.