Số doanh nghiệp thành lập mới đạt mức cao nhất trong 7 tháng qua

Nhật Hạ - 17:32, 30/11/2021

TheLEADER11,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 11 là mức cao nhất được ghi nhận trong 7 tháng qua, quay lại thời điểm trước khi đợt dịch Covid-19 thứ 4 bùng phát.

Số doanh nghiệp thành lập mới tháng 11/2021 tăng mạnh với 44,6% về lượng và 38% về vốn đăng ký so với tháng trước. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 15,2% so với tháng trước.

“Kết quả cho thấy sự phục hồi của hoạt động sản xuất kinh doanh sau hơn một tháng triển khai Nghị quyết 128/NQ-CP”, Tổng cục Thống kê nhận định.

Số doanh nghiệp thành lập mới đạt mức cao nhất trong 7 tháng qua

Từ đầu năm đến nay, cả nước có 105,6 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 1.454,2 nghìn tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp giảm 15% và số vn giảm 22,6%.

Tổng số lao động đăng ký trong các doanh nghiệp này là 784,2 nghìn lao động, giảm 19,2%.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng đạt 13,8 tỷ đồng, giảm 8,9%.

Nếu tính cả 2.219,4 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 38,8 nghìn doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế Việt Nam trong 11 tháng qua là 3.673,6 nghìn tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước.

Cộng dồn với 40,5 nghìn doanh nghiệp trở lại hoạt động (giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước), tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động từ đầu năm đến nay nâng lên hơn 146,1 nghìn doanh nghiệp, giảm 11,5% so với cùng kỳ năm trước.

Vậy trung bình mỗi tháng có 13,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo khu vực kinh tế, 11 tháng qua có 1.826 doanh nghiệp nông, lâm nghiệp và thủy sản thành lập mới, giảm 25,2% so với cùng kỳ năm trước; 28,3 nghìn doanh nghiệp công nghiệp và xây dựng, giảm 24%; 75,5 nghìn doanh nghiệp dịch vụ, giảm 10,7%.

Theo lĩnh vực hoạt động, chỉ có 3 ngành có số doanh nghiệp thành lập mới tăng gồm kinh doanh bất động sản (tăng 10,3%); vận tải kho bãi (tăng 7%); thông tin và truyền thông (tăng 1,3%).

Các lĩnh vực còn lại đều trở nên kém hấp dẫn trong năm nay khi có số doanh nghiệp thành lập mới giảm, trong đó, dẫn đầu là sản xuất phân phối, điện, nước, gas giảm 79,5% so với cùng kỳ năm trước; dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 27,2%; xây dựng giảm 17,7%...

Mặt khác, trong 11 tháng qua, cả nước có 52,1 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước; 39,5 nghìn doanh nghiệp chờ giải thể, tăng 17,4%.

Còn số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 14,9 nghìn, giảm 3,7%, trong đó có gần 13,2 nghìn doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, giảm 3,9%; còn 184 doanh nghiệp có quy mô trên 100 tỷ đồng, giảm 25,5%.

Theo đó, kể từ đầu năm, trung bình mỗi tháng có 9,7 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Doanh nghiệp giải thể tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 5450 doanh nghiệp; công nghiệp chế biến, chế tạo có 1.700 doanh nghiệp; xây dựng có 1.372 doanh nghiệp; khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác có 882 doanh nghiệp; dịch vụ lưu trú và ăn uống có 826 doanh nghiệp; các lĩnh vực còn lại đều có dưới 800 doanh nghiệp.

Về tốc độ giải thể, ngành sản xuất phân phối, điện, nước, gas có số doanh nghiệp giải thể tăng mạnh nhất với 77,3% so với cùng kỳ năm trước; khai khoáng theo sau khi tăng 63,4%.

“Đây phần lớn là doanh nghiệp trẻ, quy mô nhỏ, dễ chịu tổn thương do tác động tiêu cực từ bên ngoài”, Tổng cục Thống kê nhận định.

Trong khi đó, dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Môi trường kinh doanh thực sự khó khăn, đặc biệt là với doanh nghiệp trẻ và có quy mô vừa và nhỏ.