Tập đoàn Cao su Việt Nam đặt mục tiêu lợi nhuận 6.600 tỷ đồng năm 2019

Hứa Phương - 12:02, 18/01/2019

TheLEADERTheo kế hoạch tổng sản lượng cao su VRG khai thác trong năm 2019 khoảng 320.250 tấn, thu mua 75.255 tấn và sản lượng tiêu thụ khoảng 395.000 tấn.

Tại Hội nghị Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019, ông Huỳnh Văn Bảo, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) cho biết, năm qua các lĩnh vực kinh doanh khối công nghiệp – dịch vụ, chế biến gỗ, công nghiệp cao su và khu công nghiệp đều có bước tăng trưởng rõ rệt.

Cụ thể, VRG đã khai thác được 307.108 tấn mủ khô, vượt 1,92% so với kế hoạch đã đề ra. Nhờ đó, tổng doanh thu của VRG đạt 22.686 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch, tổng lợi nhuận trước thuế 4.367 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2019, theo ông Bảo mặc dù tình hình được dự đoán sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng VRG đề ra chỉ tiêu tổng sản lượng khai thác từ 320.250 tấn trở lên, thu mua 75.255 tấn, sản lượng tiêu thụ kế hoạch 395.000 tấn.

Tổng doanh thu các công ty có vốn góp của Tập đoàn dự kiến là 30.700 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2018 và lợi nhuận trước thuế đạt 6.600 tỷ đồng, tăng khoảng 19% so với năm 2018.

Lãnh đạo VRG cho biết thêm, năm 2019 VRG dự kiến nộp ngân sách khoảng 1.800 tỷ đồng, chưa bao gồm cổ tức phần vốn Nhà nước được chia của năm 2019 dự kiến là 2.300 tỷ đồng.

Tập đoàn Cao su Việt Nam là doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa từ đầu năm 2018. Tuy nhiên phiên đấu giá cổ phần bán ra công chúng không thành công khi chỉ bán được 21% số cổ phần. Phần lớn cổ phần của VRG vẫn thuộc sở hữu nhà nước.

Báo cáo trước đợt cổ phần hóa, VRG cho biết đang sở hữu diện tích cao su khoảng 415 nghìn ha đến cuối năm 2015. Trong đó diện tích khai thác là 152 nghìn ha, diện tích vườn cây đang chăm sóc là 243 nghìn ha. Cao su của VRG được chế biến mủ tại 40 nhà máy với công suất 354 nghìn tấn/ năm.

Ngoài ra, từ nguồn gỗ cao su thanh lý, VRG đang vận hành 7 nhà máy đồ gỗ xuất khẩu, 1 nhà máy chế biến gỗ MDF và 6 nhà máy gỗ phôi cao su, gỗ ghép tấm. Trong lĩnh vực khu công nghiệp, VRG đang quản lý 13 khu công nghiệp với diện tích 6000 ha cho thuê.

Theo một kế hoạch kinh doanh được phê duyệt cuối năm 2017, tập đoàn có mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận bình quân 18%/năm, trong giai đoạn 2016 - 2020.

Diện tích cao su của tập đoàn đến năm 2020 là 400 nghìn ha, trong đó ở nước ngoài là 115 nghìn ha. Sản lượng cao su đến năm 2020 đạt 414 nghìn tấn, tăng trưởng bình quân 15%/năm. Đối với mảng chế biến gỗ, tập đoàn sẽ tăng gấp đôi sản lượng MDF lên 900 nghìn m3 vào năm 2020.

Tập đoàn có kế hoạch chuyển 5.000 ha đất phù hợp thuận tiện giao thông sang sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với doanh thu 1.000 tỷ đồng vào năm 2020.