Thanh tra quản lý ngân sách, truy thu hàng chục nghìn tỷ đồng

Hàn Tín - 20:56, 13/10/2017

TheLEADERLũy kế 9 tháng đầu năm 2017, toàn ngành tài chính đã thực hiện 67.186 cuộc thanh tra, kiểm tra, kiến nghị xử lý tài chính hơn 13.608 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính hơn 2.225 tỷ đồng, số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước hơn 8.928 tỷ đồng.

Thanh tra quản lý ngân sách, truy thu hàng chục nghìn tỷ đồng
Phát hiện nhiều vi phạm trong quản lý ngân sách qua thanh tra.

Bộ Tài chính vừa tổ chức họp báo chuyên đề về kết quả thanh tra, kiểm tra quý III và 9 tháng đầu năm 2017. Kết quả qua công tác thanh tra, kiểm tra đã thu gần 9 nghìn tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. 

Đại diện Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, trong quý III/2017, toàn ngành tài chính đã thực hiện 35.355 cuộc thanh - kiểm tra, kiểm tra 165.557 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và 4.184 vụ bắt giữ qua điều tra chống buôn lậu. 

Qua đó kiến nghị xử lý tài chính hơn 5.777 tỷ đồng (trong đó, phát hiện và kiến nghị thu hồi ngân sách nhà nước hơn 5.188 tỷ đồng, kiến nghị khác hơn 589 tỷ đồng), xử phạt vi phạm hành chính hơn 1.126 tỷ đồng); số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước hơn 4.275 tỷ đồng. 

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, toàn ngành tài chính đã thực hiện 67.186 cuộc thanh tra, kiểm tra, kiến nghị xử lý tài chính hơn 13.608 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính hơn 2.225 tỷ đồng, số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước hơn 8.928 tỷ đồng.

Riêng trong quý III/2017, cơ quan thuế các cấp thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 31.784 cuộc thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp và kiểm tra 165.557 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra hơn 5.396 tỷ đồng. 

Trong đó, tiền thuế kiến nghị thu hồi hơn 4.369 tỷ đồng, xử phạt hơn 1.026 tỷ đồng. Số thuế đã nộp ngân sách nhà nước hơn 3.399 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, cơ quan thuế các cấp thực hiện 57.935 cuộc thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp và kiểm tra 354.426 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra hơn 11.597 tỷ đồng. 

Trong đó, tiền thuế kiến nghị thu hồi hơn 9.616 tỷ đồng, xử phạt hơn 1.980 tỷ đồng. Số thuế đã nộp ngân sách nhà nước hơn 6.553 tỷ đồng.

Ông Phạm Ngọc Lai, Quyền Vụ trưởng Vụ Thanh tra, Tổng cục Thuế cho biết, tính đến thời điểm hiện nay, toàn ngành đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 217 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết. Truy thu, truy hoàn và phạt 575,75 tỷ đồng; giảm lỗ 2.635,91 tỷ đồng; giảm khấu trừ 15,5 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 1.811,17 tỷ đồng.

Trong đó, thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu 256,21 tỷ đồng, giảm lỗ 1.888,03 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 1,748,67 tỷ đồng.