Thêm một doanh nghiệp điện Việt Nam được Fitch Ratings xếp hạng

Lan Hương - 08:00, 12/04/2019

TheLEADERXếp hạng độc lập của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) là BB+ theo đánh giá của Fitch Ratings.

Việc đạt được xếp hạng tín nhiệm phát hành nợ ngoại tệ dài hạn ở mức BB với "Triển vọng ổn định" và xếp hạng tín nhiệm đối với nợ không đảm bảo có ưu tiên trả trước (Senior Unsecured Debt) ở mức BB của EVNNPT là tương ứng với xếp hạng quốc gia của Việt Nam và xếp hạng của công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hồi tháng 6 năm ngoái.

Ngân hàng thế giới (World Bank) đánh giá mức xếp hạng tín nhiệm của EVNNPT khẳng định thêm tình hình tài chính vững mạnh của các công ty thuộc ngành điện Việt Nam.

Kết quả xếp hạng của EVNNPT củng cố mức độ tín nhiệm và tăng cường tính minh bạch của Tổng công ty, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

Bước phát triển mới này cho phép EVNNPT đa dạng hóa các nguồn tài chính và phát hành trái phiếu quốc tế.

EVNNPT hiện nay đang ở vị thế tốt hơn trong việc thực hiện sứ mệnh đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, và ổn định phục vụ nhu cầu của người dân và các doanh nghiệp Việt Nam, World Bank nhấn mạnh.

Theo TS. Đặng Phan Tường, Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVNNPT, mỗi năm EVNNPT cần khoảng 700 – 800 triệu USD để đáp ứng nhu cầu đầu tư theo Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia 7.

Ông cho rằng: “Xếp hạng tín nhiệm tích cực do Fitch công bố đã khẳng định vị thế tài chính vững mạnh của EVNNPT và tạo điều kiện thuận lợi cho EVNNPT trong việc thâm nhập vào thị trường vốn quốc tế để huy động vốn”.

Ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, nhận định việc xếp hạng tín nhiệm tích cực sẽ giúp EVNNPT có thể tiếp cận các nguồn vốn thương mại mới không có bảo lãnh của Chính phủ, 

Điều này sẽ bổ trợ cho các nguồn tài chính truyền thống như ngân sách Nhà nước hoặc ODA, để có thêm các đầu tư mới nhằm giải quyết các khó khăn của hệ thống truyền tải điện trong việc tích hợp và phát triển nguồn năng lượng điện gió và mặt trời.

Theo ông, mạng lưới truyền tải điện là xương sống của một hệ thống điện, giữ vai trò quan trọng trong việc cung cấp điện ổn định và bền vững cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.

Xếp hạng tín nhiệm độc lập của EVNNPT được xác lập trên cơ sở Tổng công ty giữ vai trò độc quyền chi phối thị trường trong lĩnh vực truyền tải điện của Việt Nam; mức độ rủi ro thấp về giá và khối lượng trong phạm vi quy định của khuôn khổ pháp lý, nhờ đó giúp gia tăng doanh thu và lợi nhuận; khả năng hòa đồng rủi ro đối tác; và các khoản phải thu lành mạnh.