Thủ tướng Canada: "Tôi từng đến Việt Nam với chiếc ba lô trên vai"

18:36, 09/11/2017

Thủ tướng Canada Justin Trudeau