Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý chủ trương lập đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong

Tiêu Phong - 22:31, 14/08/2017

TheLEADERThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý về chủ trương cho phép tỉnh Khánh Hòa tổ chức triển khai lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu vực Bắc Vân Phong theo định hướng phát triển thành đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý chủ trương lập đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong
Vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 8489/VPCP-QHDP về chủ trương lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong và điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.

Theo văn bản trên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý về chủ trương cho phép tỉnh Khánh Hòa tổ chức triển khai lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu vực Bắc Vân Phong theo định hướng phát triển thành đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý về nguyên tắc cho UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện thủ tục lựa chọn và chỉ định thuê tư vấn nước ngoài theo quy định tại Luật Đấu thầu và Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ. 

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng về các vấn đề nêu trên.

Cũng theo văn bản này, tỉnh Khánh Hòa được sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác để thực hiện việc quy hoạch trên. 

Khu kinh tế Vân Phong được Chính phủ thành lập, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đến năm 2030, với tổng diện tích khoảng 150.000ha, bao gồm 70.000ha mặt đất, còn lại là diện tích mặt nước, thuộc thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh, phía Bắc tỉnh Khánh Hòa.

Khu kinh tế Vân Phong đã thu hút được khoảng 145 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký là 1,47 tỷ USD, vốn thực hiện là gần 630 triệu USD.

Hàng loạt dự án lớn đang được thực hiện các thủ tục đầu tư bao gồm: Nhà máy nhiệt điện Vân Phong 1 (2 tỷ USD) của Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản); Tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong (4,8 tỷ USD), liên doanh giữa Petrolimex và Nippon Oil Energy (Nhật Bản).