Ứng dụng công nghệ đột phá vào quản trị dữ liệu đất đai tại TP. Hồ Chí Minh

12:50, 18/06/2019

TheLEADERThay vì đến trụ sở UBND, giờ đây người dân TP. Hồ Chí Minh có thể tiếp cận bản đồ quy hoạch đất đai một số quận ở bất kỳ nơi đâu bằng máy tính hoặc điện thoại thông minh.

Với sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới, thành phố Hồ Chí Minh đang tiên phong trong việc sử dụng các công nghệ đột phá giúp người dân tiếp cận dễ dàng hơn các dữ liệu về đất đai. Một thành phố thông minh đang được định hình!

Video được thực hiện với sự hỗ trợ của Australia In Vietnam.