VAMC mua gần 21.000 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt trong năm 2021

Trần Anh - 13:42, 28/01/2022

TheLEADERVAMC cho biết đã hoàn thành 100% chỉ tiêu mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt và hoàn thành 88% kế hoạch mua nợ theo giá trị thị trường. Đồng thời, xử lý nợ ước đạt 83% kế hoạch được Ngân hàng Nhà nước giao.

Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) mới đây cho biết trong năm 2021, tổ chức này đã xử lý, thu hồi được 2.960 tỷ đồng từ các khoản nợ đã mua theo giá trị thị trường, trong đó dư nợ gốc là 2.632 tỷ đồng, tăng 127% so với năm 2020.

Song song với đó, VAMC cũng đã mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt đạt 20.999 tỷ đồng, mua nợ theo giá trị thị trường đạt 2.116 tỷ đồng, tăng lần lượt 43,35% và 41,32% so với năm 2020, tương đương hoàn thành 100% chỉ tiêu mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt và hoàn thành 88% kế hoạch mua nợ theo giá trị thị trường. Đồng thời, xử lý nợ ước đạt 83% kế hoạch được Ngân hàng Nhà nước giao.

Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của VAMC năm 2021 hoàn thành vượt kế hoạch và tăng trưởng so với năm 2020 như chỉ tiêu doanh thu tăng 9,06% kế hoạch (tăng 99% so với năm 2020); lợi nhuận vượt 21,7% kế hoạch (tăng 36% so với năm 2020) và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu vượt 20% kế hoạch.

Ban lãnh đạo VAMC nhận định, hoạt động mua bán, xử lý nợ theo giá trị thị trường của VAMC đã chịu tác động nghiêm trọng nhất của đại dịch Covid-19, đặc biệt trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 10 hoạt động này gần như bị đình trệ hoàn toàn, trong khi theo thông lệ hàng năm, đây là khoảng thời gian VAMC đạt được nhiều kết quả về mua bán, xử lý nợ theo giá trị thị trường.

Mặc dù vậy, nhờ dự báo trước được diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngay từ cuối năm 2020, đầu năm 2021, Hội đồng thành viên, Ban Điều hành VAMC đã có chỉ đạo, điều hành hết sức quyết liệt để triển khai mua bán nợ theo giá trị thị trường ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2021 khi dịch bệnh đang cơ bản được kiểm soát.

Trong 5 tháng đầu năm 2021, VAMC đã mua nợ với tổng giá mua đạt 1.922 tỷ đồng. Hai tháng cuối năm khi dịch bệnh được kiểm soát, các hoạt động của xã hội đã cơ bản trở lại bình thường, VAMC đã khẩn trương triển khai các giao dịch và mua nợ được 194 tỷ đồng, đưa tổng giá trị mua nợ năm 2021 đạt 2.116 tỷ đồng, hoàn thành hơn 88% kế hoạch được giao và tăng hơn 40% so với năm 2020.

Năm 2022, ông Nguyễn Tiến Đông, Chủ tịch HĐTV cho biết, VAMC sẽ tiếp tục triển khai thực hiện 7 nhóm giải pháp trọng tâm. Bao gồm việc đẩy mạnh hoạt động mua bán và xử lý nợ theo giá trị thị trường; triển khai việc lựa chọn, tìm kiếm các khoản nợ, tài sản bảo đảm; tăng cường hoạt động Sàn giao dịch nợ trở thành trung tâm kết nối thị trường nợ xấu, hoàn thiện mô hình tổ chức và các quy chế nội bộ; tiếp tục mua nợ xấu thanh toán bằng trái phiếu đặc biệt theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

Bên cạnh đó, xây dựng hệ thống thông tin quản lý một cách có hiệu quả khối lượng lớn các khoản nợ xấu VAMC đã mua và đang quản lý. Đồng thời, đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả công tác mua nợ theo giá trị thị trường theo phương án được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Tiếp tục triển khai các nghiệp vụ mới theo chức năng, nhiệm vụ của VAMC đã được quy định tại Nghị định số 53/2013/NĐ-CP. Thứ bảy, tiếp tục phát huy vai trò của VAMC và phấn đấu hoàn thành mục tiêu, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022, góp phần đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, lành mạnh hóa tài chính cho doanh nghiệp, hoàn thành các mục tiêu của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước giao, góp phần ổn định nền kinh tế.