Vietnam Airlines kêu gọi cổ đông cho vay ưu đãi

Trần Anh - 16:09, 21/12/2020

TheLEADERHiện nhà nước sở hữu hơn 86% cổ phần tại Vietnam Airlines, cổ đông chiến lược ANA Holdings nắm 8,7%, còn lại là các tổ chức khác và nhà đầu tư cá nhân.

Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) dự kiến tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường ngày 29/12.

Tại đại hội, Vietnam Airlines dự kiến xin ý kiến cổ đông về 3 nội dung chính gồm phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu; phương án kiện toàn Hội đồng quản trị và chủ trương kêu gọi các cổ đông cho Vietnam Airlines vay với lãi suất ưu đãi để hỗ trợ thanh khoản.

Hiện nhà nước sở hữu hơn 86% cổ phần tại Vietnam Airlines, cổ đông chiến lược ANA Holdings nắm 8,7%, còn lại là các tổ chức khác và nhà đầu tư cá nhân.

Nếu nội dung kêu gọi các cổ đông cho vay với lãi suất ưu đãi để hỗ trợ thanh khoản được thông qua, dự kiến Chính phủ sẽ là cổ đông hỗ trợ lớn nhất cho Vietnam Airlines.

Trong phiên họp Quốc hội cuối tháng 11, Vietnam Airlines đã được Quốc hội đồng ý “giải cứu”. Theo đó, Quốc hội đồng ý cho Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn và gia hạn không quá hai lần với ngân hàng cho Vietnam Airlines vay bổ sung vốn hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, Vietnam Airlines sẽ được chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo quy định của Luật Chứng khoán, nhưng được miễn trừ điều kiện hoạt động kinh doanh phải có lãi năm liền trước khi chào bán.

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ là đơn vị thay mặt Chính phủ đầu tư mua cổ phiếu thuộc quyền mua của cổ đông Nhà nước theo phương thức chuyển giao quyền mua.

Trước đó, Vietnam Airlines đề xuất gói trợ cấp trị giá 12.000 tỷ đồng, gồm việc cho vay tái cấp vốn và tăng vốn điều lệ để tháo gỡ khó khăn vì Covid-19. Do thua lỗ gần 11.000 tỉ đồng trong ba quý đầu năm 2020 nên vốn chủ sở hữu của Vietnam Airlines đã giảm từ hơn 18.600 tỉ đồng còn khoảng 6.600 tỉ đồng.