Vietsovpetro chuyển đổi số toàn diện để phát triển bền vững

Việt Hưng - 14:24, 02/05/2024

TheLEADERSau gần 300 ngày nỗ lực, Vietsovpetro đang chuẩn bị những khâu cuối cùng, trước khi triển khai dự án chuyển đổi số phục vụ trong giai đoạn từ năm 2024 đến 2030.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã mở ra nhiều cơ hội đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với mỗi quốc gia, tổ chức và cá nhân, đã và đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội.

Trong đó, chuyển đổi số được xem là xu thế tất yếu khách quan và sẽ diễn ra trên toàn cầu. Nhận thức rõ về xu hướng này, Vietsovpetro xác định công tác chuyển đổi số là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh.

Nhằm xác định rõ lộ trình và kế hoạch hiện thực hóa bức tranh tương lai trong chuyển đổi số, Vietsovpetro đã sử dụng dịch vụ tư vấn chiến lược tổng thể về chuyển đổi số và phát triển hệ thống công nghệ thông tin từ FPT và Petrosouth vào năm 2023.

Ông Trần Quốc Thắng - Phó tổng giám đốc Vietsovpetro cho biết, dự án chuyển đổi số và phát triển hệ thống công nghệ thông tin của công ty gồm 9 hạng mục, phục vụ trong giai đoạn từ năm 2024 đến 2030.

Nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động chuyển đổi số được Vietsovpetro xác định là duy trì sản lượng khai thác dầu khí ổn định ở mức trung bình 2,8 triệu tấn/năm, đồng thời hướng tới mở rộng mô hình hoạt động kinh doanh, gia tăng tỷ trọng đóng góp của các mảng như: dịch vụ dầu khí, điện gió ngoài khơi...

Các mục tiêu trên sẽ được hiện thực hóa qua 23 sáng kiến số toàn diện, từ phục vụ khối nghiệp vụ chuyên môn trong thăm dò khai thác dầu khí như địa chất, khoan, khai thác, phát triển mỏ, thiết kế, xây lắp, bảo dưỡng; đến khối quản trị vận hành, an toàn thông tin, nền tảng công nghệ thông tin, văn hóa số và nhân lực số của Vietsovpetro.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Vietsovpetro
Ông Vũ Mai Khanh - Tổng giám đốc Vietsovpetro - Ảnh: VH

Ông Vũ Mai Khanh - Tổng giám đốc Vietsovpetro đã nhấn mạnh về việc đảm bảo triển khai khả thi, quản lý rủi ro và liên tục đánh giá cập nhật theo thực tế.

Theo ông Khanh, triển khai chuyển đổi số có tính hệ thống rất cao, do đó cần nhận diện và quản lý tốt những rủi ro có thể xảy ra. Hơn nữa, công nghệ đang phát triển rất nhanh nên cần liên tục đánh giá và cập nhật, điều chỉnh cho các chiến lược chuyển đổi số.

Đại diện cho liên danh FPT và Petrosouth, ông Trần Đức Trung cho hay, dự án chuyển đổi số lần này sẽ tập trung vào các công nghệ kỹ thuật số có tác động cao, độ phủ rộng trong các hoạt động của Vietsovpetro, như trí tuệ nhận tạo, máy học trong địa chất, trong công nghệ mỏ khoan và khai thác.

Các dự án đầu tư được thông qua các sáng kiến số đã được đánh giá hiệu quả đầu tư với các lộ trình rõ ràng, thí điểm trên phạm vi hạn chế. Sau đó qua đánh giá hiệu quả sẽ triển khai nhân rộng trên toàn hệ thống.

"Chúng tôi cũng đề xuất đến việc các sáng kiến số có khả năng triển khai nhanh. Trong báo cáo cũng đề cập đến những đầu tư mang tính dài hạn, căn bản, ví dụ như đầu tư về hạ tầng an ninh thông tin, nền tảng dữ liệu. Đó là nền móng cho các sáng kiến số và ứng dụng cho tương lai của Vietsovpetro", ông Trung khẳng định.

Ông Đặng Đình Công - Giám đốc trung tâm công nghệ thông tin Vietsovpetro, đại diện tổ điều phối dự án cho biết, toàn bộ các báo cáo thành phần của dự án đều được tính toán cân nhắc kỹ lưỡng qua nhiều công đoạn đóng góp ý kiến, sửa đổi và phê duyệt.

"Các bộ phận phòng ban Vietsovpetro đã đóng góp gần 600 ý kiến cho các hạng mục nội dung và tất cả đều được các chuyên gia dự án giải đáp, bổ sung thỏa đáng trong gần 300 ngày", ông Công chia sẻ.