Vingroup sắp bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài trị giá hơn 1 tỷ USD

Minh An - 22:06, 12/03/2019

TheLEADERGần một nửa số vốn huy động được sẽ được Vingroup sử dụng để trả các khoản vay và lãi vay trong năm 2019.

Tập đoàn Vingroup vừa công bố tài liệu để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trong đó nội dung quan trọng nhất là việc xin tăng vốn thêm gần 7%.

Theo đó, Vingroup dự kiến chào bán riêng lẻ 250 triệu cổ phiếu phổ thông cho tối đa 5 tổ chức nước ngoài. Giá chào bán trên 100.000 đồng mỗi cổ phần, tương ứng giá trị huy động tối thiểu 25.000 tỷ đồng. Mức giá phát hành cụ thể sẽ do Hội Đồng Quản Trị quyết định.

Thời gian thực hiện phát hành dự kiến trong năm 2019 và nhà đầu tư tham gia đợt phát hành này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu trong vòng 1 năm.

Theo tờ trình, số vốn huy động được sẽ sử dụng để đầu tư góp vốn vào các công ty con, thanh toàn các khoản nợ gốc và lãi vay đến hạn. Đồng thời bổ sung vào hoạt động kinh doanh của tập đoàn và các công ty con.

Trước đó, vào tháng 8 năm ngoái, tập đoàn Vingroup công bố phát hành 84 triệu cổ phần ưu đãi theo phương thức chào bán riêng lẻ cho Quỹ đầu tư Hanwha Vietnam Opportunity Fund 1. Quỹ đầu tư do Công ty Quản lý quỹ Hanwha - công ty liên kết của Tập đoàn Hanwha quản lý.

Cổ phần ưu đãi được phát hành với giá 110.976 đồng/cổ phiếu. Tổng quy mô phát hành đạt hơn 9.300 tỷ đồng, tương đương 400 triệu USD.