Xuất khẩu rau quả lần đầu đạt 2 tỷ USD trong nửa năm

Nhã Nam - 17:11, 28/06/2019

TheLEADERMặc dù các mặt hàng trong nhóm nông, lâm, thủy sản tiếp tục giảm so với cùng kỳ trước, nhưng riêng xuất khẩu rau quả có tín hiệu tốt khi lần đầu đạt mức trên 2 tỷ USD chỉ trong vòng nửa năm.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa nửa đầu năm 2019 đạt 245,48 tỷ USD, mức cao nhất của 6 tháng từ trước đến nay với kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 122,72 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó khu vực kinh tế trong nước có tốc độ tăng 10,8%, cao hơn tốc độ tăng của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (5,9%).

Cán cân thương mại 6 tháng đầu năm ước tính nhập siêu ở mức thấp với 34 triệu USD (bằng 0,03% tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng).

Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 15,7 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 15,68 tỷ USD.

Xuất khẩu rau quả lần đầu đạt mức 2 tỷ USD trong vòng nửa năm

Trong nửa đầu năm 2019, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 122,72 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 36,82 tỷ USD, tăng 10,8%, chiếm 30% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 85,90 tỷ USD, tăng 5,9%, chiếm 70% (giảm 0,9 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước).

Kim ngạch xuất khẩu hầu hết các mặt hàng trong nhóm hàng nông, lâm, thủy sản tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm trước, riêng xuất khẩu rau quả có tín hiệu tốt khi lần đầu tiên 6 tháng đầu năm đạt mức trên 2 tỷ USD.

Nhìn chung, tỷ trọng xuất khẩu của một số mặt hàng chủ lực vẫn thuộc về khu vực FDI.

Riêng tháng 6, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt 21,6 tỷ USD, giảm 1,4% so với tháng trước.

Xuất khẩu rau quả lần đầu đạt mức 2 tỷ USD trong vòng nửa năm 1

Trong khi đó, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu nửa đầu năm 2019 ước tính đạt 122,76 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Khu vực kinh tế trong nước đạt 52,5 tỷ USD, tăng 14,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 70,2 tỷ USD, tăng 7,8%.

Riêng kim ngạch nhập khẩu riêng tháng 6 ước đạt 21,2 tỷ USD, giảm 8,6% so với tháng trước. 

Xét theo quy mô thị trường, xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ tăng gần 27,4% so với cùng kỳ năm trước, đây là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Thị trường EU giảm 0,4%; Trung Quốc tăng nhẹ 1%; ASEAN tăng 6,7%; Hàn Quốc tăng 6%.

Ở phía ngược lại, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch tăng gần 22% so với cùng kỳ năm 2018. Thị trường Hàn Quốc nhập khẩu tăng nhẹ 1%; ASEAN tăng 6,4%; Nhật Bản giảm nhẹ 0,7%; EU tăng 9%.

Xuất khẩu rau quả lần đầu đạt mức 2 tỷ USD trong vòng nửa năm 2