Xuất siêu tháng 8 bằng 7 tháng đầu 2019 nhờ điện thoại, linh kiện

Đức Anh - 08:00, 30/08/2019

TheLEADERKể từ đầu năm tới nay, điện thoại, linh kiện là mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn nhất, đạt 33 tỷ USD, tăng 4,3% so với 8 tháng đầu 2018.

Theo số liệu từ Tổng cục thống kê, cán cân thương mại hàng hóa 8 tháng đầu 2019 ước tính xuất siêu 3,4 tỷ USD, trong đó riêng tháng 8 đóng góp 1,7 tỷ USD, tương đương mức xuất siêu của 7 tháng trước đó.

Kết quả này là nhờ vào nhóm hàng điện thoại và linh kiện với giá trị xuất khẩu 8 tháng lên tới 33 tỷ USD, chiếm 19,4% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa kể từ đầu năm tới nay ước tính đạt 336,56 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 169,98 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu 8 tháng của khu vực kinh tế trong nước đạt 13,9%, cao hơn nhiều tốc độ tăng của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (4,6%) và tỷ trọng của khu vực kinh tế trong nước tiếp tục xu hướng tăng lên, chiếm 30,6% tổng kim ngạch xuất khẩu (cùng kỳ năm trước là 28,8%).

Trong 8 tháng đầu năm nay, có 26 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm tới 89,5% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó có 5 mặt hàng đạt giá trị trên 10 tỷ USD, chiếm 58,7%.

Điện thoại và linh kiện có giá trị xuất khẩu lớn nhất với 33 tỷ USD, chiếm 19,4% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu và tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước.

Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 21,9 tỷ USD, tăng 14,3%; hàng dệt may đạt 21,7 tỷ USD, tăng 9,8% và giày dép đạt 12 tỷ USD, tăng 13,1%.

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 38,6 tỷ USD, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm trước, theo sao là thị trường EU (27,7 tỷ USD, giảm 0,5%), Trung Quốc (23,8 tỷ USD, giảm 2,5%); ASEAN (17,3 tỷ USD, tăng 3,6%).

Tính chung 8 tháng năm 2019, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 166,58 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 70,43 tỷ USD, tăng 13,9% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 96,15 tỷ USD, tăng 4,8%.

33 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD tính từ đầu năm tới nay, chiếm tỷ trọng 89,1% tổng kim ngạch nhập khẩu.

2 mặt hàng đạt giá trị trên 20 tỷ USD, chiếm 34,6% giá trị nhập khẩu, bao gồm điện tử, máy tính và linh kiện (33,6 tỷ USD), máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng (24 tỷ USD).

Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 49,2 tỷ USD, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường nhập khẩu chủ đạo tiếp theo là Hàn Quốc (31 tỷ USD, giảm 0,3%); thị trường ASEAN (21,6 tỷ USD, tăng 4,6%); Nhật Bản (12,4 tỷ USD, tăng 0,6%).