4 nhóm vấn đề chính tại hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp

Quỳnh Chi - 08:29, 08/05/2020

TheLEADERGần 800 nghìn doanh nghiệp, 5 triệu hộ kinh doanh cùng người dân Việt Nam trong và ngoài nước sẽ được theo dõi phản ánh của các doanh nghiệp và ý kiến của Thủ tướng Chính phủ trong hội nghị diễn ra sáng 9/5.

4 nhóm vấn đề chính tại hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp
Họp báo thông tin về Hội nghị Thủ tướng Chính phủ và doanh nghiệp

Hiện nay, Việt Nam đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh Covid-19, các hoạt động của đời sống xã hội đang dần từng bước trở lại trạng thái hoạt động bình thường mới.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định tổ chức Hội nghị với doanh nghiệp nhằm lắng nghe, ghi nhận các giải pháp, sáng kiến của doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục nỗ lực thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nắm bắt cơ hội, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.

Hội nghị cũng nhằm khơi gợi, thúc đẩy tinh thần đoàn kết, nỗ lực của doanh nghiệp cùng Chính phủ nắm bắt cơ hội, vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm cho người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế đất nước. Đồng thời, động viên và ghi nhận nỗ lực vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp trong thời điểm hoạt động sản xuất kinh doanh chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. 

Hội nghị dự kiến tập trung thảo luận bốn nhóm vấn đề chính. Một là, đánh giá chung về ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp; ghi nhận và khích lệ các nỗ lực vượt khó, tự lực, tự cường, hỗ trợ lẫn nhau, trách nhiệm xã hội, đồng hành cùng Chính phủ của các doanh nghiệp trong quá trình phòng chống dịch Covid-19.

Hai là, đánh giá tác động và khả năng hấp thụ các chính sách đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, địa phương ban hành nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với dịch Covid-19 và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian qua.

Ba là, nhận định các cơ hội và thời cơ phát triển trong bối cảnh mới và thay đổi lớn do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19; khuyến khích doanh nghiệp tái cấu trúc, chủ động sáng tạo phát hiện cơ hội mới, thích ứng với hoàn cảnh mới, nâng cao năng lực công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh để ứng phó linh hoạt với tác động của dịch Covid-19, nắm bắt cơ hội nhằm hướng tới phát triển bền vững hơn, từng bước tạo tính tự chủ cho nền kinh tế.

Bốn là, các bộ, ngành, địa phương và đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp nêu sáng kiến, kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sau đại dịch. 

Nội dung thảo luận tập trung vào các nội dung gồm: hình thành chuỗi liên kết, chuỗi cung ứng mới trong bối cảnh bị đứt gãy các chuỗi cung ứng truyền thống; chủ động và khai thác hiệu quả thị trường trong nước trong khi thị trường thế giới đang giảm mạnh cả phía cung và phía cầu; chủ động các nguồn cung ứng vật liệu trong nước để chủ động trong sản xuất kinh doanh; cơ hội cho những ngành nghề, sản phẩm có tiềm năng như kinh tế số, chuyển đổi số, trang thiết bị, sản phẩm y tế,…

Trong buổi họp báo thông tin về Hội nghị Thủ tướng Chính phủ và doanh nghiệp 2020, Bộ Kế hoạch và đầu tư cho biết, Thủ tướng Chính phủ sẽ tổng kết các sáng kiến, đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia, người dân để nghiên cứu ban hành kế hoạch hành động hoặc nghị quyết của chính phủ nhằm phục hồi nền kinh tế, thích ứng, đổi mới và phát triển.

Sự kiện sẽ diễn ra vào sáng 9/5 theo hình thức trực tuyến, kết hợp truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và các ứng dụng online của Đài Truyền hình Việt Nam, với 30 điểm cầu ở các trụ sở bộ, cơ quan trung ương và 63 điểm cầu địa phương.