9 tháng, Quảng Nam đứng đầu về tăng trưởng doanh thu từ du lịch lữ hành

Vinh Anh - 15:59, 29/09/2017

TheLEADERTổng cục thống kê vừa công bố số liệu cho thấy, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9 ước tính đạt 336,6 nghìn tỷ đồng, tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước.

9 tháng, Quảng Nam đứng đầu về tăng trưởng doanh thu từ du lịch lữ hành
Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 4,5% so với tháng trước

Hoạt động bán lẻ và kinh doanh dịch vụ tiếp tục xu hướng tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng, các trung tâm thương mại, siêu thị và cơ sở bán lẻ triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, sức mua trên thị trường tăng hơn so với tháng trước. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9 ước đạt 336,6 nghìn tỷ đồng, tăng 1,8% so với tháng trước, trong đó: doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 1,2%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 4,5%; doanh thu du lịch lữ hành tăng 8,8%; doanh thu dịch vụ khác tăng 1,6%.

Tính chung 9 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 2.917,6 nghìn tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 9,2% (cùng kỳ năm 2016 tăng 9%).

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 9 tháng ước đạt 2.185,8 nghìn tỷ đồng.

Một số địa phương có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng tăng khá: Quảng Ninh tăng 15,6%; Vĩnh Phúc tăng 20,3%; Bắc Ninh tăng 18,5%; Hải Phòng tăng 13,9%; Thái Bình tăng 14,7%; Nam Định tăng 16,8%; Khánh Hòa tăng 19,6%; Bình Dương tăng 17,3%; Long An tăng 16,4%; riêng hai thành phố lớn là Hà Nội (chiếm 9,5% tổng mức của cả nước) và thành phố Hồ Chí Minh (chiếm 19,9%) cùng tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 9 tháng ước đạt 362,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,4% tổng mức và tăng 12% so với cùng kỳ năm trước

Nhu cầu du lịch trong và ngoài nước cùng với lượng khách quốc tế đến nước ta tăng mạnh đã góp phần tăng thu cho hoạt động du lịch lữ hành.

Doanh thu dịch vụ khác 9 tháng ước đạt 342,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,8% tổng mức và tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó một số địa phương có doanh thu tăng khá: Hải Phòng tăng 14,6%; Bắc Giang tăng 10,9%; Lâm Đồng tăng 9,2%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 8,9%; Hà Nội tăng 5,7%.