Analytic
Hotline: 08887 08817

Yếu tố giúp Việt Nam tiếp tục hấp dẫn nhà đầu tư ngoại

Trong xu hướng xanh của thế giới cũng như đòi hỏi ngày càng cao từ các nhà đầu tư, Việt Nam cần chú trọng hơn và hành động nhiều hơn vào các khía cạnh của phát triển bền vững, bao gồm môi trường, xã hội và quản trị.

Nhà phát hành khu vực nào đứng đầu về xu hướng phát triển bền vững?

Các nhà phát hành châu Á có thái độ chú trọng hơn đến các vấn đề môi trường và xã hội, vượt xa các nhà phát hành trên thế giới và các nhà đầu tư trong khu vực, theo Khảo sát đầu tư và tài chính bền vững 2021 của HSBC.

Huy động vốn cho phát triển bền vững ngày càng tăng

Từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu chuyên về các vấn đề phát triển bền vững đã đạt 256,8 tỷ USD, tăng gấp 3,4 lần so với 6 tháng đầu năm 2020.

Startup tại ASEAN hướng tới tương lai bền vững

Nhiều công ty startup khu vực ASEAN đang hướng tới xây dựng những giá trị về phát triển bền vững trong hoạt động của mình.