Analytic
Hotline: 08887 08817

Golden Gate huy động 700 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp

Số tiền thu được từ đợt phát hành nhằm thực hiện các dự án đầu tư và tăng quy mô vốn hoạt động của Golden Gate.

Chuỗi nhà hàng Vuvuzela, Gogi, SumoBBQ của Golden Gate 'giảm tốc'

Báo cáo của Golden Gate cho thấy, năm 2018, doanh thu của hệ thống các nhà hàng ăn uống đã tăng trưởng chậm lại và tỷ suất lợi nhuận tiếp tục xu hướng giảm dần.

Golden Gate huy động gần 500 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp

Lô trái phiếu được đảm bảo bằng 573.372 cổ phần của Golden Gate, với mức định giá gần 2 triệu đồng, tương đương với giá trị của toàn công ty đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Các chuỗi ẩm thực đang gồng mình trong dịch Covid-19

Thị trường ẩm thực tại Việt Nam vốn đã cho thấy những dấu hiệu giảm tốc, nay lại thêm tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến nhiều cá nhân, cửa hàng, thậm chí cả chuỗi F&B cũng phải tạm đóng cửa, trả lại mặt bằng, nhượng quán.

Chiến lược 'nhân viên là khách hàng' của Golden Gate

“Nhân viên hạnh phúc thì khách hàng sẽ hài lòng” là lời tuyên bố chắc nịch của lãnh đạo Golden Gate - đơn vị sở hữu chuỗi Vuvuzela, Sumo BBQ, Kichi-Kichi và Gogi House.

Dĩ bất biến ứng vạn biến

Câu chuyện về lấy cái bất biến (cái không thay đổi) ứng phó với cái vạn biến (cái thay đổi); hay ứng phó với cái vạn biến nhưng không xa rời, vứt bỏ, đánh mất cái bất biến của nhiều doanh nghiệp đã và đang làm để vượt qua cơn bão Covid-19.

Golden Gate vượt cú sốc Covid-19 nhờ văn hoá lấy khách hàng làm trung tâm

Đối với lãnh đạo của Golden Gate – đơn vị sở hữu chuỗi thương hiệu Vuvuzela, Sumo BBQ, Kichi Kichi, Gogi House,... càng khó khăn càng lấy khách hàng làm trung tâm vì một khách hàng lúc khó khăn bằng hàng ngàn khách đến trong giai đoạn bình thường.

Lợi nhuận của Golden Gate giảm mạnh

Dịch Covid-19 khiến các chuỗi nhà hàng của Golden Gate phải đóng cửa toàn bộ tháng 3 và hầu hết tháng 4 dẫn đến doanh thu và lợi nhuận suy giảm.