Analytic
Hotline: 08887 08817

Mô hình bất động sản nông trại sinh thái hữu cơ được quan tâm đầu tư?

Với quỹ đất ở vùng trung tâm ngày càng khan hiếm và không còn khả năng để đáp ứng nhu cầu của phần lớn người mua. Vì vậy mà làn sóng bất động sản bắt đầu tiến hành chuyển dịch về vùng ven đô và xa hơn là ở các vùng nông thôn, các quỹ đất nông nghiệp. Đây chủ yếu là những vùng đất còn hoang sơ hoặc chưa có nhiều hoạt động xây dựng.