Analytic
Hotline: 08887 08817

Thu hẹp khoảng cách giới trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Tại Việt Nam, trong 20 năm qua, số lượng phụ nữ được phong học hàm giáo sư đã tăng từ 4,3% lên 15,3%, số lượng phụ nữ tham gia các tổ chức nghiên cứu của cả nước đã tăng lên gần 50%. Sự tăng trưởng nhanh chóng đó cho thấy phụ nữ Việt Nam đang ngày càng tham gia tích cực vào hoạt động đổi mới sáng tạo.

WIPO: Việt Nam - Một câu chuyện thành công về đổi mới sáng tạo

Theo ông Andrew Ong, Vụ trưởng Vụ châu Á – Thái Bình Dương của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Việt Nam là một quốc gia sở hữu những câu chuyện thành công về phát triển kinh tế và khởi nghiệp. Cùng với đó, lĩnh vực sở hữu trí tuệ của Việt Nam cũng có sự phát triển vượt bậc trong những năm gần đây.