Analytic
Hotline: 08887 08817

Việt Nam lọt Top 2 khu vực về triển vọng phục hồi nông nghiệp thực phẩm

Ngành nông nghiệp thực phẩm Việt Nam hiện phải đầu tư nhiều hơn vào công nghệ để gia tăng tính hiệu quả, linh hoạt và an toàn với môi trường cũng như chuỗi giá trị thực phẩm.

Lộc Trời với giấc mơ toàn cầu

Việt Nam là một trong những quốc gia đứng đầu thế giới về xuất khẩu nông sản như gạo, điều, cà phê, thủy sản… Mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19, giá trị xuất khẩu ngành nông nghiệp năm 2020 của Việt Nam vẫn tăng trưởng, ước đạt khoảng 41 tỷ USD.

Chuyển đổi số và tương lai ngành nông nghiệp

Chuyển đổi số được xem là thang thuốc cho tương lai nông nghiệp. Đây không chỉ là một xu thế, mà là một hành trình xuyên suốt để thay đổi bộ mặt nền nông nghiệp Việt Nam.

Thu nhập bình quân năm 2020 ở nông thôn sẽ tăng lên 44 triệu đồng

Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020 vừa được phê duyệt đặt mục tiêu tăng 1,8 lần thu nhập bình quân ở nông thôn từ mức 24,4 triệu đồng năm 2015.