Analytic
Hotline: 08887 08817

Nhập siêu 16,3 tỷ USD từ Trung Quốc

Trong 7 tháng đầu năm Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 15,5 tỷ USD nhưng nhập khẩu từ thị trường này 31,7 tỷ USD.

PMI Việt Nam phục hồi trong tháng 6

Kết quả chỉ số mới nhất cho thấy sức khỏe của lĩnh vực sản xuất đã được cải thiện mạnh mẽ.

PMI Việt Nam giảm mạnh

Diễn biến của chỉ số cho thấy các điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất có tốc độ cải thiện là yếu nhất kể từ tháng 3/2016.