Analytic
Hotline: 08887 08817

LienVietPostBank sắp lên sàn HOSE và tăng vốn điều lệ lên 10.746 tỷ đồng

Kế hoạch chuyển giao dịch cổ phiếu từ UPCom sang niêm yết trên HOSE trong năm 2020 và tăng vốn điều lệ lên 10.746 tỷ đồng của LienVietPostBank đã được cổ đông thông qua.

Nhiều doanh nghiệp FDI tại Việt Nam không minh bạch về cấu trúc doanh nghiệp

Các công ty đa quốc gia lớn có xu hướng bỏ qua việc công khai thông tin về công ty con ở nước ngoài do đây không phải là yêu cầu bắt buộc. Sự thiếu hụt thông tin này làm hạn chế khả năng giám sát của các bên liên quan tại các quốc gia nơi những công ty con này hoạt động.