Agribank đạt tổng dư nợ 813 nghìn tỷ đồng

Minh An - 15:28, 03/10/2017

TheLEADERNgân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã tăng trưởng tín dụng thêm 12% trong 9 tháng đầu năm 2017.

Agribank đạt tổng dư nợ 813 nghìn tỷ đồng
Agribank đang cho vay 74% vào các lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn. Ảnh: Agribank

Tin từ Agribank cho biết, sau 9 tháng đầu năm, tín dụng của ngân hàng tăng khoảng 12,1% so với cuối năm 2016 (cùng kỳ năm 2016 tăng 10,6%). 

Về huy động vốn 9 tháng đầu năm, ngân hàng tăng trưởng 10,8% so với cuối năm 2016 (cùng kỳ năm 2016 tăng 11,4%). 

Đến cuối tháng 9, tổng nguồn vốn huy động của Agribank đạt trên một triệu tỷ đồng, trong đó tiền gửi dân cư chiếm tỷ trọng 82%.

Tổng dư nợ đạt 813.000 tỷ đồng, trong đó cho vay nông nghiệp, nông thôn tăng trưởng mạnh, chiếm tỷ trọng 73,9% tổng dư nợ, cao hơn chỉ tiêu đề ra, cho vay doanh nghiệp chiếm tỷ trọng 31,2%. 

Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh dịch vụ của Agribank có những chuyển biến tích cực, đạt 71% kế hoạch năm. Có 8/9 nhóm dịch vụ tăng trưởng, trong đó nhóm E-Banking và dịch vụ Thẻ tăng trưởng cao.

Tuy vậy, Agribank nhận định, tăng trưởng tín dụng chưa đạt như kỳ vọng của ngân hàng. Trong đó, cho vay doanh nghiệp vẫn thấp so với mục tiêu đề ra là 35%. 

Ngân hàng cho biêt, việc thu hồi nợ sau xử lý còn thấp do nhiều nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân chính đó là việc thi hành án xử lý tài sản bảo đảm thu hồi nợ một số khoản vay kéo dài, nhiều thủ tục phức tạp, thi hành chậm.