AIA ra mắt sản phẩm bảo hiểm nhân thọ kết kợp đầu tư

Kim Anh - 08:39, 03/04/2021

TheLEADER“Bước đến tương lai” là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ kết hợp đầu tư được AIA thiết kế nhằm giúp khách hàng quản lý hiệu quả, linh hoạt tài chính cá nhân và bảo vệ trước các rủi ro về sức khoẻ.

Tìm kiếm một kênh đầu tư hiệu quả đang là một bài toán khó của nhiều khách hàng, khi mong muốn tài sản của mình tiếp tục sinh lời trong tương lai, nhưng lại không có nhiều thời gian, thông tin, kinh nghiệm hoặc hạn chế về vốn để có thể đầu tư vào những kênh truyền thống.

Theo đại diện AIA Việt Nam, sự ra đời của sản phẩm bảo hiểm kết hợp đầu tư “Bước đến tương lai” nhằm giải quyết nhu cầu đầu tư trên và mang đến sự an tâm tài chính - sức khoẻ cho khách hàng.

Ưu điểm nổi bật của sản phẩm là khả năng linh hoạt, chủ động lựa chọn chuyển đổi cơ cấu đầu tư vào các quỹ, thay đổi mức phí hoặc rút ra bất cứ lúc nào một phần tiền đầu tư theo mục tiêu và nhu cầu tài chính của khách hàng trong từng giai đoạn.

Thông qua 3 quỹ đầu tư bao gồm: Quỹ thận trọng, Quỹ cân bằng và Quỹ tăng trưởng được quản lý bởi các công ty quản lý quỹ hàng đầu Việt Nam là Công ty Liên doanh Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank và Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI; khách hàng có thể yên tâm khi quyết định đầu tư gia tăng tài sản, trong khi vẫn được hưởng các quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm.

Khi tham gia gói sản phẩm, khách hàng có thể chủ động trong việc đầu tư dài hạn để gia tăng tài sản nhanh hơn, sản phẩm cho phép khách hàng đầu tư thêm lên tới 10 lần mức phí đóng cơ bản của năm đầu tiên. Đồng thời, khách hàng cũng có thể thay đổi phí đóng để phù hợp với khả năng và mục tiêu tài chính của mình.

Bên cạnh đó, khách hàng đầu tư nhưng vẫn được bảo vệ trước các rủi ro về sức khoẻ. Cụ thể như, trước nguy cơ bệnh ung thư nghiêm trọng với 25% số tiền bảo hiểm nhận trước kèm điều kiện người được bảo hiểm đạt 75 tuổi hoặc trước ngày kỷ niệm hợp đồng kế tiếp từ ngày người được bảo hiểm đạt 75 tuổi.

Khi không may gặp rủi ro tàn tật toàn bộ, vĩnh viễn hoặc tử vong, khách hàng sẽ nhận được lợi ích tăng thêm cao hơn giữa số tiền bảo hiểm và giá trị tài khoản cơ bản cộng với giá trị tài khoản đóng thêm (nếu có).

Cùng với đó, khách hàng có thể mua thêm các sản phẩm bổ sung về thương tật - tai nạn, chăm sóc sức khoẻ, bệnh hiểm nghèo… nhằm mang đến khả năng bảo vệ toàn diện, đảm bảo tương lai cho bản thân và gia đình.