Bách Hóa Xanh đẩy mạnh cửa hàng '5 tỷ'

Trần Anh - 12:36, 20/11/2020

TheLEADERBan lãnh đạo Công ty Thế Giới Di Động cho biết, Bách Hoá Xanh tiếp tục nỗ lực chuyển đổi các cửa hàng đang kinh doanh tốt sang mô hình “5 tỷ” (>500m2) để tăng doanh thu, giảm sự pha loãng doanh số bình quân trên 1 cửa hàng do hiệu ứng mở cửa hàng mới ở các thị trường tỉnh.

Công ty Đầu tư Thế Giới Di Động công bố kết quả kinh doanh 10 tháng năm 2020 với doanh thu đạt 8.749 tỷ, tăng hơn 4% so với tháng 9/2020 và tăng 10% so với cùng kỳ năm 2019 chủ yếu nhờ tăng trưởng tích cực doanh thu của chuỗi Bách Hóa Xanh. Lợi nhuận sau thuế riêng tháng 10 đạt 305 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 2% so với tháng 9/2020 và 8% so với cùng kỳ năm 2019.

Lũy kế 10 tháng đầu năm, Thế Giới Di Động đạt doanh thu thuần hợp nhất là 90.102 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 3.283 tỷ đồng.

Công ty cho biết, các cơn bão và lũ lụt liên tiếp diễn ra tại miền Trung trong tháng 10 khiến hơn 170 cửa hàng Thegioididong và Điện máy Xanh ở khu vực này bị gián đoạn hoạt động kinh doanh và ảnh hưởng đáng kể đến doanh số bán hàng. Trong bối cảnh đó, Điện máy Xanh đã cải thiện doanh thu nhờ mở rộng chuỗi cửa hàng Điện máy Xanh Supermini để khai thác nhu cầu khách hàng tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Tính tới cuối tháng 10, Điện máy Xanh Supermini đã có mặt tại 26 tỉnh thành khu vực Nam Bộ, Nam Trung Bộ và miền Bắc với tổng số 107 cửa hàng (55 cửa hàng mở mới chỉ trong tháng 10).

Lũy kế từ khi bắt đầu triển khai đến hết tháng 10, Điện máy Xanh Supermini đóng góp gần 250 tỷ đồng, tương đương doanh thu bình quân mỗi cửa hàng đạt hơn 1 tỷ đồng/tháng. Việc mở rộng ở khu vực miền Bắc là bước đi mới của Thế Giới Di Động trong tháng 10 và cho ra kết quả khá khả quan, tạo động lực cho Điện máy Xanh Supermini tiếp tục được nhân rộng tại khu vực này trong thời gian tới.

Chuỗi Bách Hóa Xanh ghi nhận kỷ lục doanh thu mới, chính thức vượt mốc 2.000 tỷ đồng/tháng, tương đương mức tăng trưởng 8% so với tháng trước và 84% so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2020, Bách Hóa Xanh đóng góp 19% trong tổng doanh số của Thế Giới Di Động.

Tại thời điểm 31/10, Bách Hóa Xanh có tổng cộng 1.656 điểm bán (tăng thêm 33 cửa hàng trong tháng 10) với doanh thu bình quân tháng mỗi cửa hàng đạt hơn 1,2 tỷ đồng. Khoảng 70% số cửa hàng hoạt động ở khu vực tỉnh, tăng mạnh so với mức tỷ lệ 52% cùng kỳ năm trước. Khoảng 22% số cửa hàng có diện tích từ 300m2 trở lên (bao gồm mô hình “3 tỷ” và “5 tỷ”), so với tỷ lệ 19% vào cuối tháng 9/2019.

Ban lãnh đạo Công ty cho biết, Bách Hóa Xanh tiếp tục nỗ lực chuyển đổi các cửa hàng đang kinh doanh tốt sang mô hình “5 tỷ” (>500m2) để tăng doanh thu, giảm sự pha loãng doanh số bình quân trên  cửa hàng do hiệu ứng mở cửa hàng mới ở các thị trường tỉnh.

Mô hình Bách Hóa Xanh “5 tỷ” đã hiện diện tại 10 tỉnh thành khu vực Nam Bộ với tổng số 72 cửa hàng (thêm 37 cửa hàng mới chỉ trong tháng 10) và đóng góp 11% tổng doanh thu của chuỗi. Nhóm cửa hàng này đạt doanh thu trung bình mỗi cửa hàng hơn 3 tỷ đồng/tháng. Công ty đang hướng đến mục tiêu có hơn 100 cửa hàng “5 tỷ” trước cuối năm 2020.

Trong lĩnh vực bán lẻ thuốc, tính đến cuối tháng 10, An Khang có 42 nhà thuốc đang hoạt động, tăng gấp đôi số lượng cửa hàng trong vòng 4 tháng qua do có 21 điểm bán mới được sắp xếp đi cùng với mô hình Bách Hoá Xanh “5 tỷ”. Lũy kế 10 tháng đầu năm, doanh thu của chuỗi An Khang ghi nhận mức tăng trưởng 157% so với cùng kỳ 2019. Thế Giới Di Động bắt đầu triển khai một số thử nghiệm mới cho nhà thuốc An Khang và sẽ tập trung hơn việc đầu tư chuỗi này trong thời gian tới.