Bảo Minh: Nới room cho nhà đầu tư ngoại và đặt mục tiêu doanh thu 4.577 tỷ đồng

Giang Sơn - 17:12, 25/04/2019

TheLEADERTheo tiết lộ của ông Lê Song Lai, Chủ tịch Bảo Minh, hiện đã có một số nhà đầu tư quan tâm mua cổ phần của Bảo Minh. Sau khi việc đàm phán kết thúc, Bảo Minh sẽ chính thức công bố về nhà đầu tư này với các cổ đông.

Bảo Minh: Nới room cho nhà đầu tư ngoại và đặt mục tiêu doanh thu 4.577 tỷ đồng
Bảo Minh đặt mục tiêu doanh thu 4.577 tỷ đồng trong năm 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Tổng công ty cổ phần Bảo Minh đã thông qua chủ trương nâng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài lên 100%, đồng thời đặt kế hoạch đạt doanh thu 4.577 tỷ đồng trong năm 2019.

Theo ông Lê Song Lai, Chủ tịch HĐQT Bảo Minh, ngay sau đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng để được hướng dẫn về thủ tục nới room. Bảo Minh mong muốn có thể hoàn tất các thủ tục này vào quý quý III/2019.

Theo tiết lộ của ông Lai, hiện đã có một số nhà đầu tư quan tâm mua cổ phần của Bảo Minh. Sau khi việc đàm phán kết thúc, Bảo Minh sẽ chính thức công bố về nhà đầu tư này với các cổ đông.

Cùng với việc nới room, đại hội đồng cổ đông cũng đã cũng thông qua các tờ trình quan trọng khác sửa đổi bổ sung điều lệ, kế hoạch kinh doanh năm 2019 với mức tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm từ 7% trở lên với tổng doanh thu 4.577 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc đạt 3.847 tỷ đồng, tăng 8% so với 2018; doanh thu nhận tái bảo hiểm 500 tỷ đồng, tăng 4% và doanh thu từ hoạt động tài chính 230 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Bảo Minh cũng đặt mục tiêu trong năm 2019 đạt 220 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 9%; lợi nhuận sau thuế 185 tỷ đồng, tăng 14%; ROE ước đạt bình quân 8%.

Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ngày càng cạnh tranh gay gắt, đây là một mục tiêu khá thách thức với Bảo Minh. Tuy nhiên, ông Lê Văn Thành, Tổng Giám đốc khẳng định, Bảo Minh sẽ nỗ lực thực hiện mục tiêu này, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, mang lại lợi ích cho các cổ đông.

Ông Thành cũng khẳng định, Bảo Minh luôn xác định không tăng trưởng cao bằng mọi giá, dẫn tới tăng trưởng nóng, mất kiểm soát về tỷ lệ bồi thường, mà tập trung nhiều vào hiệu quả, vào sự phát triển bền vững.

Bởi thế, trong suốt những năm qua và cả trong năm 2019, Bảo Minh tiếp tục tập trung rà soát hiệu quả kinh doanh của từng nhóm nghiệp vụ bảo hiểm, kiểm soát rủi ro, kiểm soát công nợ quá hạn, cũng như tăng cường công tác đối chiếu công nợ với nhà tái bảo hiểm, lựa chọn nhà tái bảo hiểm có uy tín và mức tín nhiệm tài chính cao để thu xếp tái bảo hiểm, bảo đảm việc trả tiền bồi thường nhanh chóng kịp thời và đầy đủ cho khách hàng.

Cùng với đó, Bảo Minh luôn kịp thời xây dựng và đưa ra các sản phẩm bảo hiểm mới, phù hợp và đáp ứng được nhu cầu của thị trường; đồng thời, nỗ lực phát triển kinh doanh bảo hiểm qua kênh trực tuyến, qua kênh ngân hàng (bancassurance); tập trung rà soát, phát triển các sản phẩm mang lại hiệu quả cao, hạn chế các sản phẩm có nguy cơ mang lại rủi ro cao.

Nhờ vậy, Bảo Minh vừa tiết giảm được chi phí, vừa đảm bảo hạn chế ở mức thấp nhất các rủi ro, nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo năng lực tài chính ở mức tốt.

Năm 2018 cũng đã ghi nhận nỗ lực của Bảo Minh khi lần thứ ba liên tiếp được tiếp được tổ chức đánh giá tín nhiệm quốc tế A.M Best công nhận năng lực tài chính ở mức B++ (Tốt). Điều này có nghĩa, Bảo Minh có thể bảo đảm khả năng tài chính để chi trả cho khách hàng trong trường hợp có rủi ro xảy ra.

Thời gian qua, Bảo Minh cũng đã luôn nhanh chóng hỗ trợ khách hàng trong giải quyết thanh toán bồi thường, nhất là những vụ có tổn thất lớn, kịp thời bù đắp tổn thất do thiên tai, rủi ro gây ra cho khách hàng. Nhờ vậy, khách hàng ngày càng thêm tin tưởng khi tham gia bảo hiểm với Bảo Minh.