Analytic
Hotline: 08887 08817

Đam mê liệu có đủ để khởi nghiệp thành công?

Thành công được ví như một tảng băng trôi. Chúng ta chỉ nhìn thấy được 10% bề nổi của tảng băng ấy, nhưng 90% còn lại mới thực sự là những gì làm nên nó.