Công nghệ lõi dẫn dắt đà tăng trưởng của FPT

Việt Hưng - 13:25, 24/05/2022

TheLEADERHệ sinh thái Made-by-FPT với hơn 100 nền tảng, giải pháp, dịch vụ và sản phẩm dựa trên các công nghệ lõi như AI, Blockchain, Cloud,... ghi nhận tăng trưởng doanh thu lên tới 85,5% trong 4 tháng đầu năm 2022.

4 tháng đầu năm 2022, Tập đoàn FPT ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 12.991 tỷ đồng và 2.418 tỷ đồng, tăng 24,5% và 25,9% so với cùng kỳ. Khối công nghệ tiếp tục dẫn đầu về đóng góp doanh thu và lợi nhuận cho tập đoàn.

Mảng xuất khẩu phần mềm tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ đạt mức doanh thu 5.540 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 29%, đóng góp bởi sức tăng đến từ thị trường Mỹ (tăng 67%) và APAC (tăng 40%).

Hệ sinh thái Made-by-FPT với hơn 100 nền tảng, giải pháp, dịch vụ và sản phẩm dựa trên các công nghệ lõi như AI, Blockchain, Cloud,... ghi nhận tăng trưởng doanh thu 85,5% lên 336 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm 2022, tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng của FPT trong dài hạn.

Công nghệ lõi dẫn dắt đà tăng trưởng của FPT
Công nghệ lõi dẫn dắt đà tăng trưởng của FPT

Khối lượng đơn hàng ký mới tại thị trường nước ngoài tăng mạnh lên mức 9.018 tỷ tương đương mức tăng trưởng 40,3%. Doanh thu và lợi nhuận mảng công nghệ lần lượt đạt 7.376 tỷ đồng và 1.045 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 27,5% và 26,5%.

Tăng trưởng doanh thu dịch vụ chuyển đổi số đạt 90,2%, trong đó doanh thu đến từ dịch vụ đám mây (Cloud) tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ (tăng 305%), chiếm 58% doanh thu dịch vụ chuyển đổi số.

Phía FPT cho biết công ty dự kiến trả cổ tức tiền mặt 10% và cổ tức bằng cổ phiếu 20% trong tháng 6 và tháng 7 tới đây.

Năm 2022, FPT đặt mục tiêu doanh thu tăng 19% so với thực hiện năm 2021 lên 42.420 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tăng 20,2%, đạt 7.618 tỷ đồng. Như vậy, sau 4 tháng, FPT đã thực hiện được gần 31% mục tiêu doanh thu và gần 32% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của năm.