Coteccons đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 11 lần

Trần Anh - 12:12, 06/04/2023

TheLEADERChỉ tiêu doanh thu cho cả năm là 16.249 tỷ và lợi nhuận 233 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và gấp hơn 11 lần so với cả năm 2022.

Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 để lấy ý kiến về các tờ trình kết quả và định hướng kinh doanh, cũng như việc mở rộng đầu tư.

Một số thông tin dự kiến trình cổ đông tại Đại hội tới, Coteccons quyết định thay đổi năm tài chính. Tương ứng, năm tài chính 2023 của Coteccons chỉ kéo dài 6 tháng đến hết 30/6/2023.

Lên kế hoạch cho 6 tháng 2023 (năm tài chính mới), công ty dự kiến doanh thu 7.644 tỷ - tăng 144% so với cùng kỳ (6 tháng đầu năm 2022), lợi nhuận sau thuế 44 tỷ đồng, tăng 880%.

Doanh nghiệp đánh giá đã thành công trong việc cảnh báo cho toàn hệ thống về những rủi ro tiềm ẩn trên thị trường, 16 dự án có tổng giá trị nợ rất lớn đến từ mô hình tổ chức, quản lý cũ để lại đã từng bước xử lý được xử lý. Do đó giá trị các khoản trích lập dự phòng của năm 2023 sẽ giảm.

Do có sự khác biệt về năm tài chính, Hội đồng quản trị còn đưa ra kế hoạch kinh doanh đủ 12 tháng. Chỉ tiêu doanh thu cho cả năm dương lịch là 16.249 tỷ và lợi nhuận 233 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và gấp hơn 11 lần so với cả năm 2022.

Kế hoạch tăng trưởng cao cho thấy quan điểm của doanh nghiệp về sự phục hồi trong giai đoạn cuối năm.

Nhà thầu này cũng đang đi đầu xu hướng dịch chuyển sang xây dựng nhà xưởng để đón đầu làn sóng FDI. Giá trị các hợp đồng đã ký (back-log) chuyển tiếp cho năm nay còn khoảng 17.000 tỷ đồng, chưa bao gồm hợp đồng nhà máy Lego và kỳ vọng trúng thầu các dự án đầu tư công như sân bay Long Thành.

Hội đồng quản trị còn trình việc kêu gọi vốn đầu tư vào Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons nhằm mở rộng nguồn vốn cho tăng trưởng dài hạn cho đơn vị này.

Xây dựng Unicons hiện là công ty con do Coteccons sở hữu 100% vốn điều lệ (94,5 tỷ đồng). Quy mô tổng tài sản đạt hơn 5.000 tỷ đồng và doanh thu năm ngoái trên 5.770 tỷ đồng, giá trị sổ sách gấp 16,8 lần vốn điều lệ.

Ban lãnh đạo còn xin ý kiến cổ đông về việc xây dựng phương án và thực hiện các thủ tục tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (room ngoại) lên mức tối đa là 100% theo quy định.