Đặc khu kinh tế sẽ miễn thị thực 60 ngày cho người nước ngoài

An Chi - 16:06, 11/09/2017

TheLEADERDự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt ngày 31/8/2017 quy định, người nước ngoài và người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài vào đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt sẽ được miễn thị thực với thời gian tạm trú không quá 60 ngày.

Đặc khu kinh tế sẽ miễn thị thực 60 ngày cho người nước ngoài
Người nước ngoài sẽ được miễn thị thực tới 60 ngày tại các đặc khu kinh tế.

Cụ thể, dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt quy định, người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài nhập cảnh qua cửa khẩu đường không và đường biển tại đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt để vào đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt được miễn thị thực với thời gian tạm trú không quá 60 ngày.

Người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài làm việc tại đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và các thành viên gia đình của họ được cấp thị thực có giá trị nhiều lần và có thời hạn phù hợp với thời hạn làm việc tại đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt; được tạm trú có thời hạn tại đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và ở Việt Nam.

Trường hợp người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài vào cửa khẩu quốc tế đường không và đường biển của Việt Nam, lưu lại khu vực quá cảnh ở cửa khẩu đó, rồi chuyển tiếp đi đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt được miễn thị thực theo quy định.

Dự thảo cũng quy định, thực hiện cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài nhập cảnh qua cửa khẩu đường không và đường biển tại đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt với thời gian tạm trú quá thời gian quy định 60 ngày. 

Khi hết thời hạn thị thực quy định, người nước ngoài, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài và các thành viên gia đình của họ nếu có nhu cầu tiếp tục ở lại làm việc tại đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt thì được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt xem xét, cho phép gia hạn tạm trú theo quy định của pháp luật về xuất, nhập cảnh.

Trong trường hợp cần thiết, Bộ Công an quy định cho phép công dân của một số quốc gia được sử dụng giấy tờ có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh để xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu đường không và đường biển tại đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt.