Đại biểu quốc hội đề phòng lợi ích nhóm trong dự thảo Luật Quy hoạch

Hoàng Anh - 00:00, 19/07/2017

TheLEADERTại phiên thảo luận hội trường về dự thảo Luật Quy hoạch (Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV - ngày 26/5/2017), một số đại biểu đã góp ý bổ sung nội dung dự thảo để ngăn ngừa tình trạng lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm có thể xảy ra.

Đại biểu quốc hội đề phòng lợi ích nhóm trong dự thảo Luật Quy hoạch
Đại biểu Tô Văn Tám - Kon Tum phát biểu góp ý dự thảo Luật Quy hoạch

Đại biểu Tô Văn Tám - Kon Tum cho biết, Dự thảo đã xác định 7 nguyên tắc cơ bản trong hoạt động quy hoạch ở Điều 4, các nguyên tắc này khá đầy đủ, làm cơ sở cho quá trình xây dựng các nội dung của hoạt động quy hoạch được thể hiện ở các chương, điều của dự thảo luật.

“Tuy nhiên, để ngăn ngừa tình trạng lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm có thể xảy ra, đề nghị nghiên cứu xem xét bổ sung mục tiêu của hoạt động quy hoạch đó là hoạt động quy hoạch phải vì sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”, đại biểu Tô Văn Tám nhấn mạnh.

Theo Đại biểu đến từ Kon Tum, việc bổ sung này có thể là bổ sung thành một khoản ở Điều 4 và cũng có thể bổ sung vào Khoản 1 của điều này, đó là hoạt động quy hoạch vì sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và phải tuân theo quy định của luật này và quy định của pháp luật khác có liên quan và điều ước quốc tế.

Cùng quan tâm đến vấn đề lợi ích nhóm trong hoạt động quy hoạch, đại biểu Lê Công Đỉnh - Long An có ý kiến về các hành vi bị cấm trong hoạt động quy hoạch.

“Tôi đề nghị Ban Soạn thảo cần xem xét, minh định rõ hơn về các hành vi bị cấm nhằm chống lợi ích nhóm gây thiệt hại đến lợi ích của địa phương, quốc gia. Đồng thời, rà soát lại các nội dung để tránh trùng lặp ở các Khoản 3, Khoản 8 điều này”, Đại biểu Lê Công Đỉnh nói.

Đại biểu của Long An giải thích, tại Khoản 2, điều này, dự thảo luật quy định, hành vi bị cấm là đưa nhận, môi giới, hối lộ, tham nhũng, lãng phí trong hoạt động quy hoạch. Theo quy định tại Điều 3 Luật phòng, chống tham nhũng năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống tham nhũng năm 2007, năm 2012 quy định các hành vi tham nhũng, theo đó có 12 nhóm hành vi được coi là hành vi tham nhũng, trong đó có đầy đủ các hành vi mà trong hoạt động quy hoạch về chủ thể và hành vi có thể xảy ra.

Như vậy, với việc chỉ quy định như các hành vi tại Khoản 2, Điều 14 của dự thảo luật là không đầy đủ, hơn nữa ghi thêm chữ "tham nhũng" là khập khiễng vì "tham nhũng" là động từ chung đại diện cho 12 nhóm hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng chức vụ, quyền lợi, quyền hạn để vụ lợi. Như vậy, Khoản 2, Điều 14 có thể liệt kê tất cả các hành vi liên quan thể hiện trong Điều 4 của Luật phòng, chống tham nhũng, hoặc chỉ quy định chung là cấm các chủ thể tham gia hoạt động quy hoạch lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong hoạt động quy hoạch để vụ lợi.